Предстои раздаване по домовете на продуктите по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

 От следващата седмица продуктите ще бъдат доставяни в училищата, след което представители на Социалния патронаж към МТСП ще ги предоставят на семействата, чиито деца получават продукти по схемите. За консумация ще бъдат доставяни плодове и млечни продукти с по-висока трайност – сирене и кашкавал.

По схемата „Училищно мляко“ са одобрени 3 216 училища и детски градини, посещавани от 420 187 деца и ученици. По схемата „Училищен плод“ са одобрени 3 218 учебни заведения, в които са обхванати 417 455 деца и ученици.

Приетата мярка ще важи за целия период на въведеното извънредно положени. Количествата продукти, полагащи се на деца и ученици след 13 април, ще бъдат предоставяни на седмична база.

Източник: Coronavirus.bg