Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. ще подпомогне сектор „Рибарство“ за смекчаване на последиците от разпространението на COVID-19

На проведеното вчера /22.04.2020г./ чрез видеоконференция заседание на Консултативния съвет по рибарство заместник-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева  съобщи, че Програмата за морско дело и рибарство ще подпомогне сектора в условията на ограничения заради COVID-19.

На заседанието стана ясно,  че на европейско ниво усилено се работи по изменението на Регламента за Европейския фонд за морско дело и рибарство с цел пренасочване на бюджета на оперативните програми така, че да се отговори на потребностите на по-голям кръг от засегнати страни. Към момента са предвидени възможности за компенсация за временно преустановяване на риболовната дейност. По отношение на мерките за производителите на аквакултури, освен подпомагането за временно спиране или намаляване на производството, в контекста на COVID-19, са включени и помощ за допълнителни разходи за съхранение, компенсации за пропуснати продажби и предоставяне на работен капитал.

Рибопреработвателите ще имат възможност да получат възстановяване на разходите за складиране на собствена преработена продукция, както и компенсации за пропуснатите продажби и работен капитал. „Предстои посочените мерки да бъдат обсъдени и с Европейския парламент“, поясни заместник-министърът.