РЗИ – Стара Загора препоръчва Каналите си за връзка без пряк контакт

С оглед спазването на препоръките за ограничаване на контактите, инспекцията препоръчва на гражданите и юридическите лица да заявяват исканите от тях услуги посредством Системата за сигурно електронно връчване, чрез имейл, чрез телефонно обаждане, чрез услугите на Български пощи или на куриерските фирми:

• С РЗИ – Стара Загора можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/Account/Login). Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Чрез ССЕВ могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т. н.

• Сигнали могат да бъдат подавани на електронен адрес: rzi-stara_zagora@mh.government.bg или на телефон: 042/631009.
На “Горещ телефон” на РЗИ – Стара Загора може да задавате и Вашите въпроси от общ характер, имащи отношение към сектор „Здравеопазване“ – телефон: 042/631160 /при звънене отговаря телефонен секретар, който записва разговора/.

• Писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т.н. можете да адресирате до електронен адрес: rzi-stara_zagora@mh.government.bg.
С Деловодството на РЗИ – Стара Загора може да се свържете на телефон: 042/602472.

• Своите въпроси относно COVID-19 може да задавате денонощно на телефони: 0882553564 и 042/602468.
Информация за новия коронавирус може да намерите и на официалната интернет страница на РЗИ – Стара Загора https://www.rzi-starazagora.org/ в рубриката „Информирайте се за коронавирус“.