С ЕГН и ПИК вече може да проверите колко става Пенсията Ви от 1 юли

Пенсионерите вече могат да се информират за новите размери на пенсиите си след 1 юли 2020 г.

Това става чрез електронната услуга „Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“ на интернет страницата на Националния осигурителен институт (НОИ). Справката може да бъде направена тук.

При поискване, разпорежданията ще се връчват и по избрания от лицата начин – в съответното териториално поделение на института, по пощата с препоръчано писмо или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.

Над 2 милиона и 90 хиляди пенсионери ще получат увеличение на размерите на получаваните от тях пенсии и/или добавки, считано от 1 юли 2020 г.

Осъвременяването на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2019 г., ще се извърши с 6,7 на сто по т.нар. „швейцарско правило“.

Със Закона за бюджета на ДОО за 2020 г. е определен нов минимален размер от 250 лв. на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Поради това, увеличение от 1 юли т.г. ще има и при другите пенсии за трудова дейност, приравнени на минималния размер за съответния вид пенсия.

Максималният размер на пенсиите или сбора от пенсиите, без добавките към тях, се запазва на ниво 1200 лв.

От утре Националният осигурителен институт започва изплащането на увеличените пенсии.

Изплащането ще продължи до 20 юли – понеделник. На пощенските станции ще има обявен предварително график.

Тези, които получават парите си по банков път, също ще ги получат на 7 юли.

Източник:  Pariteni.bg

Снимката е илюстративна.