Сдружение „Бъдеще за децата“ получи 10 000 лв. от фонд „Обеднени срещу Covid 19”

Мария Гинева, директор на Сдружението, поясни, че средствата в размер на 10 хил лв. ще бъдат използвани за закупуване и предоставяне на хранителни продукти, дезинфектанти, памперси, адаптирани млека, бебешки каши и пюрета.

„За да достигнат пакетите до истински нуждаещи се семейства, екипът активно ще сътрудничи с Община Казанлък, Дирекция „Социално подпомагане“ и кметовете на населените места“, подчерта Гинева.

За раздаването на помощите ще бъдат ангажирани доброволци и служители за социалните услуги.

Гинева поясни още, че през последните седмици, в ситуацията на социална изолация, организацията е фокусирала своите усилия в предоставянето на психо-социална подкрепа и осигуряване на храни, лекарства и др., с основна цел да бъдат запазени повече семейства.

Паралелно с това от Сдружението ще продължат да информират за заболяването COVID- 19 и начините на предпазване.

Специалистите на сдружението работят средно месечно с 230 деца и техните семейства – деца с увреждания, деца настанени при близки и роднини, самотни родители през двете общински социални услуги – Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца, както и през детската къща в село Горно Черковище.

От 2015 г. е активна кампанията на Сдружение „Бъдеще за децата“ Акция „Детски свят“, благодарение на която екипът успява да подкрепя семейства в риск, като осигурява най-нужното за отглеждане на децата – дрехи, памперси, адаптирани млека, храни и т.н., години наред.

През последните седмици, с набраните от дарители хранителни продукти еднократно са подкрепени 38 семейства.