Полезно

Стартира нов проект „Патронажна грижа в Община Казанлък”

Проектът е по Оперативна програма „ Развитие на човешките  ресурси”, като съчетава в себе си здравни и социални услуги. В проекта ще бъдат обхванати хора с увреждания и възрастни хора над 65 години, които ще имат възможност да получават грижи от медицински специалисти, от психолози и рехабилитатори. Социални работници ще ходят по домовете и почасово ще обгрижват тези хора.

Доставчик на услугата е Домашният социален патронаж в Казанлък. Услугата ще бъде предоставяна в рамките на една година.

В момента се извършват подготвителните дейности по набиране на персонал, обучение и др. В услугата ще бъдат включени 142 потребители, насочвани от Дирекция „ Социално подпомагане”, като е възможно за услугата да се кандидатства през цялото време, в което се реализира проектът.

366 хил. 536 лв. е общата стойност на проекта, 100 процента безвъзмездна финансова помощ. Осигурено е авансовото плащане по проекта – 20 процента или 73 хил. 307 лв.

Още Новини