Удължиха срока за регистрация на кладенците

С 2 години се удължава срокът за регистрацията на кладенците, решиха депутатите, след като  приеха на първо четене промени в Закона за околната среда.

Така крайният срок за регистрация на кладенците в двора се удължава до 28 ноември 2022 г.

Промяната се налага заради пандемичната обстановка с цел преодотвратяване на струпването на хора.

Удължаването засяга водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2020 г., за които не са издадени разрешения за строеж, както и кладенците за задоволяване на собствени потребности, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване.

loading…