Вече има 18 точки за Безплатен достъп до Интернет в Общината

Новата придобивка във виртуалното пространсто предоставя на жителите и гостите на общината безплатен достъп до Wi-Fi на висока скорост в различни зони. В мрежата са включени точки за публичен достъп на открито и на закрито на следните 18 места:

Ø  На открито на територията на град Казанлък:

–          площад “Севтополис“, североизточно от Лъвова чешма;

–          ул. “Искра“, около паметника „Японката“;

–          ул. “Искра“, около Културно-информационния център;

–          4 точки за достъп в парк „Розариум“: зона на детски съоръжения срещу „ДКЦ – Поликлиника Казанлък“, зоната на шадравана, зоната пред Музея на розата, зоната на пресичане на двете централни алеи).

Ø  На закрито на територията на град Казанлък:

–          Център за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация, бул. „Розова долина“ № 6;

–          Зала № 6 в сградата на общинска администрация, бул. Розова долина № 6;

–          Музей на розата в парк „Розариум“ – фоайе и Конферентна зала;

–          Общинска Библиотека „Искра“;

–          Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства;

–          Художествена галерия – Казанлък;

–          Исторически музей „Искра“;

Ø  На закрито в туристически обекти, извън град Казанлък:

–          Тракийска могила „Оструша“;

–          Тракийска могила „Голяма Косматка“;

–          Тракийска могила  „Хелвеция“;

–          Приемен център към гробници „Шушманец“, „Хелвеция“ и „Грифони“;

За достъп потребителите трябва да се включат към мрежа WiFi4EU и да приемат условията за използването й.

Мрежата е реализирана в рамките на инициативата WiFi4EU, която се финансира от Европейската комисия  по Механизма за свързване на Европа.

Прессъобщение на Община Казанлък