Все още има над 20 свободни учителски места в Казанлък и региона

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 10.09.2019 г.

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

6

Лекари по пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, нервни болести, вътрешни болести

Висше – магистър  – Медицина, специалност

2

Лекари без специалност

Висше – магистър – Медицина

1

Специализант по неврология

Висше – магистър – Медицина

10

Медицинска сестра

Висше – медицинска сестра

4

Медицинска сестра

Висше – медицинска сестра

5

Акушер

Висше – Акушерство

1

Инспектор, трудова медицина

Висше, средно, компютърни умения

1

Логопед

Висше – Логопедия, компютърни умения

1

Психолог

Висше – Психология, компютърни умения

1

Рехабилитатор

Висше – Рехабилитация, 1 г. стаж, компютърни умения

1

Специален педагог

Висше-Специална педагогика, Социална педагогика, Психология, Социални дейности, компютърни умения и 2 г. стаж

2

Трудотерапевт

Средно, компютърни умения, 1 г. стаж

1

Ръководител на Център за трудова адаптация и социализация

Висше-Специална педагогика, Социална педагогика, Психология, Социални дейности, компютърни умения и 3 г. стаж

1

Социален сътрудник

Средно, компютърни умения, 2 г. стаж

1

Психолог

Висше – Психология, компютърни умения, 2 г. стаж

1

Инженер, конструктор

Висше  техническо, системи за проектиране CAD/CAM

1

Юрисконсулт

Висше – Право, компютърни умения

1

Старши експерт “Технически инвестиционен контрол на строителството”

Висше – специалности в областта на строителството, компютърни умения, 1 г. стаж

1

Специалист, ветеринарно-санитарни дейности

Средно

1

Технически секретар

Средно, компютърни умения

1

Технически сътрудник

Средно, турски език, компютърни умения

1

Диагностик, МПС

Висше, средно – специалности от  областта на МПС, компютърни умения

1

Охранител

Средно, чисто съдебно минало

1

Детегледачка

Средно

1

Социален терапевт – детегледач

Средно

1

Обслужващ, магазин

Средно

2

Продавач-консултант

Средно

1

Продавач, закуски

Средно, основно

2

Пекар

Средно, основно, 1 г. стаж

2

Готвач

Средно, основно, 1 г. стаж

1

Помощник кухня

Средно, опит

8

Машинен оператор, изпридане на конци и прежди

Средно, основно, начално

4

Машинен оператор, навиване на конци и прежди

Средно, основно, начално

2

Електротехник, промишлено предприятие

Средно професионално

4

Заварчик

Средно, правоспособност, 2 год. стаж

4

Шлосер-монтьор

Средно, технически умения, 2 год. стаж

3

Шлосер

Средно, технически умения

4

Машинен оператор, изделия от хартия

Средно, технически умения

12

Машинен оператор производство на експлозивни вещества

Средно

2

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно, технически умения, 1 год. стаж

5

Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

Средно

2

Електромонтьор, улично осветление

Средно – ел. техник, шоф. книжка кат. “В”

1

Електромонтьор

Средно – ел. монтьор

2

Монтьор, електронно производствено оборудване

Средно

9

Монтьор, металообработващи машини

Средно техническо – машинен монтьор

3

Стругар

Средно

4

Фрезист

Средно

6

Настройчик на ММ с ЦПУ

Средно техническо, 2 г. стаж

10

Машинен оператор, металорежещи машини

Средно

8

Монтажник, изделия от метал

Средно

6

Оператор преса за метал

Средно

2

Мотокарист

Средно, правоспособност, 2 год. стаж

3

Кранист

Средно, правоспособност, 2 год. стаж

2

Шпакловчик

Средно, желателно с опит

2

Бояджия, изделия от дърво

Средно

4

Зареждач, материали

Средно, физически здрави

28

Работник, оранжерия

Средно, основно

1

Работник, чистач на килими

Средно, 1 г. стаж, шоф. книжка кат. “В”

1

Чистач/хигиенист

Основно, почасово – 2 часа

1

Чистач/хигиенист

Средно, основно, начално – на 4 часа, да живее в с. Овощник

12

Общ работник

Средно, основно, начално

 

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Преподавател, чужд език

Висше – Английска филология, НУП с чужд език

1

Учител по история и география – часове

Висше – учител по история и география

1

Учител по история и цивилизация – лекторски

Висше – учител по история и цивилизация

1

Учител по биология и химия – часове

Висше – учител по биология и химия

1

Учител по биология и здравно образование – часове

Висше – учител по биология

1

Учител по музика – лекторски

Висше – учител по музика, компютърни умения

1

Учител по музика в детска градина – часове

Висше – учител по музика, компютърни умения

3

Учител по ФВС – часове

Висше – учител по ФВС

1

Учител, прогимназиален етап в целодневна организация на учебния ден

Висше – прогимназиален учител

2

Учител, начален етап

Висше – НУП, англ. език

2

Учител, начален етап в целодневна организация на учебния ден

Висше – НУП, ПНУП

1

Учител, ресурсен

Висше – Специална педагогика

1

Педагогически съветник

Висше – Психология, 1 г. стаж

1

Психолог, училищен

Висше – Психология, компютърни умения

1

Психолог, детска градина

Висше – Психология, компютърни умения

1

Учител, детска градина

Висше – ПУП, ПНУП, компютърни умения

1

Помощник на учителя

Средно

4

Образователен медиатор

Средно, основно, компютърни умения

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Ръководител група, преработваща промишленост

Висше – технология на машиностроенето, турски език, компютърни умения

1

Логопед

Висше – Логопедия

1

Рехабилитатор

Висше – Терапия и рехабилитация

1

Медицинска сестра

Висше – медицинска сестра или фелдшер

1

Учител по история и цивилизация, география и икономика и музика

Висше – учител по история и цивилизация, география и икономика и музика

1

Учител, детска градина

Висше – ПУП, ПНУП, компютърни умения

1

Помощник на учителя

Средно

6

Образователен медиатор

Средно, основно

1

Шлосер-монтьор

Средно

1

Техник-механик

Средно

20

Машинен оператор, шиене

Основно, начално, без образование

20

Гладач, ютия

Основно, начално, без образование

1

Работник, консервна фабрика

Без образование, подходящо само за хора с трайни увреждания /ТЕЛК над 50%/

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg