Декларация на група общински съветници от партия “ГЕРБ”

ДЕКЛАРАЦИЯ

Общинските съветници от Групата на ПП „ГЕРБ“ в Общински съвет – Казанлък

    ОСТРО ДЕКЛАРИРАМЕ несъгласието си

 с манипулативните внушения и неверни твърдения от страна на председателя на групата общински съветници от „БСП за България“ в Общински съвет Казанлък, в  изказването му пред press tv  на 19.10. 2020 година.

Кметът на община Казанлък г-жа Галина Стоянова е избрана три пъти последователно за кмет от листата на ПП „ГЕРБ“, като на последните местни избори, само преди една година, получи подкрепата на повече от половината гласували жители на общината и победи на първи тур.

При наличието на такъв категоричен изборен резултат е логично мнозинството от общинските съветници и политически групи да подкрепят политиките за развитие на общината, заложени в Програмата за управление на кмета Галина Стоянова за мандат 2019 – 2023 г. Непреднамерен прочит на изборните резултати съвсем ясно сочи, защо трите групи  ПП „ГЕРБ“, МК „Алтернативата на гражданите” и ПП „Движение за права и свободи” гласуват в ЕДНА ПОСОКА, без да са водени преговори за коалиционни споразумения и да са подписвали такива. Обратните твърдения са поредната повърхностна спекулация на загубилите изборите за кмет – „БСП“.

Острият дефицит на политическа класа сред представителите на БСП  Казанлък  за пореден път ги тласка към елементарни упражнения за печелене доверието на избирателите.

Будят недоумение голословните реплики за развитие в застой на общината от страна на председателя на групата общински съветници от БСП Казанлък. Очевидно авторът им, през годините в които е общински съветник, е присъствал само тялом на заседанията на Общинския съвет и е пропуснал редица важни решения, които бяха взети и които промениха община Казанлък в посока, от застой в ускорено  развитие. Нещо повече, съществуват редица обективни факти и критерии, според които Казанлък се нарежда начело на средно големите общини, като дори изпреварва в развитието си някои областни центрове.

Наложително е да припомним на колегите от Групата на „БСП“, че общинският съветник е длъжен да работи за хората, като с гласуването си в Общинския съвет, залага посоката на развитие на общината, подкрепя полезните решения за гражданите и задължава кмета на общината- като представител на изпълнителната власт, да ги изпълнява.

За разлика от всички останали групи общински съветници, групата на „БСП за България“ със своите 9 общински съветника, гласува почти всички решения с „против“ или „въздържал се“, включително и бюджетите на община Казанлък. Популизъм или манипулативно домогване до лични или тясно – партийни интереси, кара избраните от гражданите общински съветници от „БСП“ вече девет години да не участват в развитието на общината?

Твърдението на председателя на групата съветници от БСП Казанлък, за задкулисни действия от страна на всички останали групи съветници ще подминем само с констатацията, че то не е нищо друго освен поредното политическо отявлено безсилие – злонамерено, голословно и без каквито и да било доказателства, целящо единствено да се имитира „опозиция“ пред гражданите.

Обръщаме внимание на групата на „БСП за България“, че Общинският съвет е мястото, където всеки общински съветник може да изрази мнението си по темите от дневния ред на Казанлък. Декларираме, че общинските съветници от ПП „ГЕРБ” го правим свободно и отговорно, в интерес на гражданите. Затова призоваваме колегите от  БСП, да бъдат отговорни в изказванията си, а в действията си, да се ръководят от интереса на жителите на Община Казанлък, а не само от тясно – партийните си интереси.

Защото доброволният отказ от участие в решенията на Общинския съвет  показва, че колегите съветници от БСП Казанлък не искат да носят отговорността, която са им делегирали гражданите – техни избиратели.

Затова БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ И КОНСТРУКТИВНИ, КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ „БСП за България“!

29.10. 2020 г.