Ибушев с Достойнство ще наблюдава Общинския съвет

Като мотив да напусне местния законодателен орган на Казанлък Николай Ибушев е посочил изключителната си ангажираност със служебни въпроси и желанието му групата на „Алтернативата на гражданите“ да работи пълноценно. Това налага на негово място да влезе следващият по ред в листата на групата- икономистът Пламен Стайков.

Николай Ибушев остава лидер и председател на местната коалиция „Алтернативата на гражданите“ и ще следи работата на съветниците и цялостната дейност на Общинския съвет на Казанлък.

За лидер на групата общински съветнице е избран инженер Янко Запрянов.

Като почетен гражданин на Казанлък Николай Ибушев си запазва правото да присъства на заседанията на Общинския съвет и да предлага през съветниците от групата различни законодателни инициативи.

Пламен Стайков е Ръководител направление „Кадри“ в „Арсенал“ АД. Роден е през 1971 година. Завършва УНСС, специалност „Икономика и управление на индустрията“. Бил е началник отдел ТРЗ в „Арсенал“, административен директор на „България-К“, търговски пълномощник в „Булброкърс“ АД, а от 2008 г. е и експерт Бизнес развитие в същата компания. От 2016 година е ръководител направление „Кадри“ в „Арсенал“ АД. Женен, с един син.

Пламен Стайков ще е общински съветник за първи път. Той ще положи клетва на второто заседание на местния парламент на 28 ноември.