Политика

Случи се: Споделеното управление в Казанлък

Общинският съвет в Казанлък проведе своето първо редовно заседание. По време на заседанието съветниците приеха предложения от председателя Николай Златанов проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС. Приети бяха и принципи за изграждане на постоянните комисии, определен бе техният брой и предмет на дейност, ръководство и състав.

Според гласуваните промени в Правилника,  в новия ОбС ще работят 8 постоянни комисии: Комисия по устройство на територията, Комисия по икономика, бюджет и финанси, по селско и горско стопанство, и екологичен ред, по здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, по култура, туризъм и вероизповедания, по образование, младежки дейности и спорт, по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда, Комисия за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете, издадени от органите на местната изпълнителна власт.  Всяка от комисиите се състои от 9 общински съветници. При определяне на ръководството и състава на комисиите бе приложен принципът на пропорционалното представителство на групите съветници, както и професионалната квалификация на съветниците.

Според Правилника общинските съветници не могат да бъдат включвани в състава на повече от три , като всеки съветник може да бъде в ръководството само на една от комисиите.

Има нещо сбъркано в Общинския съвет на Казанлък и в местните политици. Доказателство за деформираната им същност са собствените им нелепи действия на първото редовно заседание на ,,местния парламент”. При 4 юристи, вчера за председател  на Комисията за противодействие на корупцията, контрол за законосъобразност  на подзаконовите нормативни актове на Общинския съвет и върху актовете, издадени от органите  на местната изпълнителна власт бе избран Денислав Сербезов от БСП.

За него е известно, че преди години единственното обещание към избирателите бе ,,ЯДЕНЕ и ПИЕНЕ ДО НАСИРАНЕ”. Толкова може Сербезов- общински съветник със средно образование: ,,ТЕКСТИЛЕН ТЕХНИК”.

Явно ще крои и реже нормативните актове на ОбС. Явно обаче, тази супер продукция се оказва трудно осъществима за днешните политически актьори от БСП. Вместо със сериозни идеи те се занимават с вътрешнопартийни проблеми, защото трябва да оправдаят средствата, които Джингиза плати за да бъде в листата на БСП. А той обича да плаща.

На местните избори през 2008 година  Районната прокуратура в Казанлък внесе в съда обвинителен акт за купуване на гласове срещу Денислав Сербезов. Тогава той организира нетрадиционна схема. Сербезов е сключвал договори за агитация като срещу вкарването на определен брой общински съветници в местния парламент е предлагал 150 лева.

Той е обещал и „бонуси” от 30 до 90 лева за всеки влязъл в повече съветник. Съвместно с полицията, прокуратурата е иззела от дома на Сербезов 13 такива договори с различни непоследователни номера от 1 до 111. При разпитите 13-те „агитатора” признали, че не са извършвали никаква дейност, дори не са познавали ръководителите на партия ФАГО, нейния устав и програма. Всички обаче са гласували.

Достатъчно доказателство за повдигане на обвинение срещу Сербезов, който вече е съветник, за организиране на схема за набиране на гласове срещу обещание за материална облага. Ето този човек ще бори корупцията в Казанлък. Ама и ще следи зорко за за законосъобразност  на подзаконовите нормативни актове на Общинския съвет и върху актовете, издадени от органите  на местната изпълнителна власт.

И това го може! Като АГЕНТ  НА ДС. Под псевдонима МЕДВЕД  е осъществявал сътрудничество в ДС, управление ІІІ-VІІІ-VІ, управление ІІІ-VІІІ-ІV. Жестока или не, истината е тази. Новият председател на комисията по КОРУПЦИЯТА има и две регистрации в ПОЛИЦИЯТА – през 2004 година за Самоуправство и през 2008 година за ограничаване на избирателното право.

Истината е, че дори не казанлъчани избраха Джингиза. Избира го партията, срещу заплащане. Всичко това показва, че продуктът , който БСП  предлага на хората, не е читав. Борбата е срещу някого, а не за идея, програма . Време е в БСП Казанлък да сработи поне първичният им инстинкт за самосъхранение. Ако не искат съвсем да загубят авторитет .

Още Новини