Соцкомунист умора няма и в жега не се поти

Сагата с питанията на Румяна Друмева  продължава!

Казанлъшкото общинско дружество „Балканинвест” е изложено на риск, управителят Петко Карагитлиев все още не е  внесъл в Общински съвет-Казанлък бизнес план. Това е дружеството, което събира таксите от металните гаражи на казанлъчани, извършва строителен и инвеститорски контрол на санираните блокове, експлоатира водопроводите за минерална вода, предстои  да управлява дейността на електробусите. „Балканинвест” е и лицензиран оценител. Дружеството изготви оценка 5 пъти по-ниска спрямо тази на областния управител за продажбата на бившето помощно училище в Казанлък – 9 дка имот за 45 лв./кв.м., закупено от съпругата на зам.-кмета на Галина Стоянова, отговарящ за общинските търговски дружества. Същевременно съветниците от ГЕРБ решават общинската фирма  да получи  финансова помощ от над 11 хиляди лева.

„През м.април, когато Общинският съвет заседава в качеството си на общо събрание, управителят  на общинската фирма „Балканинвест” Петко Карагитлиев, обеща да  внесе бизнес плана и да ни  го предостави. Месец юни изтича, а план няма, вече е притеснително отсъствието му,  новите дейности  могат да бъдат компрометирани, а развитието на общинското дружество – изложено в опасност. Това е безотговорно.”, каза Друмева, след като внесе Питане до кмета Галина Стоянова.

До 31 януари управителят на дружеството е длъжен да съгласува плана за 2019 г. с кмета на Казанлък.  Карагитлиев задължително съгласува своите действия със Стоянова относно бизнес стратегията за дейността на дружеството с конкретните икономически показатели – рентабилност, производителност, обем на продажбите, печалба или намаление на загуба, нови пазари, използване на съоръженията, поддържане на определен брой работни места, финансови задължения, инвестиции и други. Това  в средата на годината все още е неизвестно на общото събрание.

Пресцентър

БСП-Казанлък