Една Среща в духа на Разбирателство и Конструктивен диалог

Днес, заедно със заместник-кмета по финансите Драгомир Петков, се срещнахме с групата общински съветници от БСП.

Повод за разговора ни бе предложенията им по конкретни въпроси, свързани с детските ясли и градини, туристическия данък, такса “битови отпадъци” и “режим платено паркиране”.

Срещата премина в духа на разбирателството и конструктивния диалог. И двете страни бяхме единодушни, че трябва да изчакаме Народното събрание на Р България да гласува законопроектите и приеме промените в Закона за предучилищното и училищното образование и в Закона за местните данъци и такси, за да можем едва тогава да приложим най-добрите практики в нашата община.

Относно туристическия данък стана ясно, че и в момента дължимата такса е съизмерима с минималната ставка за страната, а що се отнася до това срокът за платения “режим на платено паркиране – “Служебен абонамент” за юридическите лица, преустановили дейност след обявяването на извънредно положение в страната, да бъде удължен със срока на извънредното положение, то уточнихме, че в същия този период бе отпаднало задължението тези лица да заплащат своя служебен абонамент за платено паркиране.

И ако трябва да обобщя днешния си работен ден, то той завърши обещаващо…