Празникът и Фестивалът на Розата са Чудесна традиция, която Не може да бъде Опорочавана!

Във връзка с публикации, опетняващи репутацията на Община Казанлък и институцията на Кмет на Община и компрометиращи най-значимото събитие за годината в региона – Празника на Розата, уведомяваме гражданите на Община Казанлък, че съгласно влезли в законна сила Решения на Патентното ведомство на Република България от 2016 г., марката „Празник на розата” на Община Казанлък е прогласена за общоизвестна марка за услугите, свързани с организирането на празници, фестивали и всякакви събития.

Това означава, че никой друг, освен Община Казанлък не може да притежава „Празник на розата” за тези услуги и да организира такива събития.

На основание същите тези Решения, Общината има право да забрани на всички, в т.ч. и на други общини, да организират празници, фестивали и други с наименованието „Празник на розата”. Въпреки това, нито Община Казанлък, нито Кметът на Общината, са се възползвали от това си право и в нито един момент не са саботирали събитията на други общини в региона.

На 03.04.2014 г. физическото лице И.П.Ц от гр. Гурково, подаде в Патентното ведомство на Република България две заявки за регистрация на марки „Празник на розата” и „Фестивал на розата”.

Веднага след публикуването на двете заявки, община Казанлък, представлявана от Кмета Галина Стоянова, предприе необходимите мерки за защита правата на Общината срещу противоправното поведение на лицето и подаде опозиции против регистрацията на двете марки.

На 30.11.2016 г., наред с прогласяването на „Празник на розата” за общоизвестна марка, Патентното ведомство забрани на Иван Петров Цонев да регистрира марки „Празник на розата” и „Фестивал на розата” за организирането на каквито и да e събития, идентични или сходни с провежданите от община Казанлък инициативи, известни като Празник на розата.

Празникът/Фестивалът на розата е една чудесна традиция, която не следва и не може да бъде опорочавана от публикации или недобросъвестни регистрации от страна на частни лица.

Дружеството „Вис Виталис – Самарски и сие” СД също няма право да използва „Празник на розата” и „Фестивал на розата” за организирането на каквито и да е събития, идентични или сходни с провежданите такива от община Казанлък.

Кметът на Общината Галина Стоянова изказва своето изрично становище, че Празникът / Фестивалът на розата представляват дългогодишни традиции в региона и могат да принадлежат само и единствено на институциите на местната власт.

Следвайки този принцип, Кметът Галина Стоянова е защитила интересите на Общината със законоустановени средства, в резултат на което, още през 2016 г., Община Казанлък е получила решения, с които е защитила правата си по отношение на марките „Празник на розата” и „Фестивал на розата”.

Пресцентър на Община Казанлък