Румяна Друмева предложи Формулата на Споделено управление

„Споделено“ означава, че всеки един от нас – 37-те, трябва да носи отговорност и да предлага компетентни и отговорни решения, които да са в интерес на гражданите, като изключва празното политическо говорене и доминанти. Да ценим професионалните и законосъобразните решения.

Проблемите на нашите съграждани нямат цвят. Те просто трябва да бъдат решавани.

Благодаря на г-жа Стоянова, която в словото си вече начерта първите си основни неща, които трябва да решаваме, и аз ще се съглася, защото младите хора, демографския срив – това са проблеми, които Общинският съвет трябва задълбочено да реши в следващите няколко години.

Когато си позволих да изразя от името на БСП, че имаме смелостта да направим предложение, оценихме, че в групата от 37 има изключително подходящи личности, които са над десет в този Общински съвет, които могат достойно да изпълнят тази функция. Те не са само от БСП.

Председателят на Общинския съвет трябва да бъде необходимия организатор, който да акумулира енергията и компетенциите на всеки един общински съветник в правилната посока, да дава нормалния микроклимат и тон в заседанията на Общинския съвет.“