Сагата Равда – Старата песен на нов глас

  • 07 юли 2020г. – Обявен пореден търг за продажба на пионерския лагер в Равда. Цена 1 082 206 лв.  Кандидати никакви. Има и резервна дата. Но по важното е, че започва нова офанзива против продажбата. Отново се чуват изрази като : “Да си върнем Равда!”, “Спрете сделката с лагера ни!”. Вероятно ще продължат и с „Все още можем да си върнем Равда, защото имотът е наш, на казанлъчани. Да го запазим за децата ни!” и т.н. Възможно е да се възобновят и авто шествията водени от хора,  гордеещи се, че слушат чалга при скорост над 200 км./ч. по нощните магистрали.

Но какво всъщност искат да си върнат тези хора? Лагерът и сега е техен. Той все още е на Община Казанлък. Защо никой не предлага план за възстановяване? Никой не намери поне един бизнесмен-филантроп, който да ремонтира Лагера, да оправи достъпа до него и да го подари на децата на Казанлък.

Окончателното съдебно решение , с което Община Казанлък придобива имота, е от края на 2016г. От тогава се правят опити за продажба. Четири години по късно – отново няма купувачи. А за тези четири години цяла България разбра, че лагера в Равда се продава. Каква трябва да е тази световна конспирация, която държи на страна големите инвеститори от “АПЕТИТНИЯ” имот, с единствената цел, някой приближен на днешната администрация да го купи на “безценица”?

Истината за Сагата Равда е затрупана под купища документи, а пелената на времето размива спомени, желания, емоции, истини и полу истини в една обща амалгама, която всеки интерпретира спрямо собствените си интереси.

Естествено опити за продажба е имало и по – рано. Но съдебните спорове са попречили продажбата да се осъществи. Тогава управляващи са били точно тези, които сега най-силно протестират и виждат корупция. Изглежда, че под “корупция” разбират сделка, в която те не участват.

Ето малко хронология:

  • Всичко започва 1931г. с “оземляването” на бежанец с нива 5,5 дка, за което ВКС с решение от 26.02.2008г. приема, че няма достатъчно доказателства. Приема също и, че през 1957г., при внасянето на нивата в ТКЗС, също няма доказателство за собственост.
  • В решение от 26.02.2008г. на ВКС, четем също че, през 1963 г. е одобрен регулационния план на Равда с приложен план за пионерския лагер. Отчуждаването на земята е станало от ТКЗС, като за това е платено обезщетение.
  • Въпреки това, през 1993г. наследниците на бежанеца са възстановили собствеността на земята с решение на Общ.С. Несебър и в началото на 2003г. продават имота.
  • Започва 10 годишна съдебна сага с обжалвания, обжалвания на обжалванията, съдебни грешки и недоглеждания, които от своя страна отново са обжалвани.
  • Например, решение №693/30.07.2013г. за продажба на имота, е обжалвано от собственичка, която по грешка не е изключена в решение №222/14.01.2004г. Отново следват жалби и решения на различни инстанции.
  • Окончателно съдебната сага приключва с решение 187/24.10.2016г. на ВКС, с което Община Казанлък става пълноправен собственик.
  • От 2016г. Общински съвет – Казанлък гласува с мнозинство 8 пъти цени за продажба на имота в Равда.
  • Направени са 7 неуспешни опита за продажба на имота, поради липса на кандидати.
  • Недостатъците на имота в Равда за потенциалния купувач са много:

– през годините на съдебни битки собствениците са се стремили да докажат статута на имота като земеделска нива. Поради това умишлено и целенасочено е разрушавана наличната материална база.

– Липса на ПУП, което не позволява да се изчисли и оцени евентуалната застроена площ. Имотът попада в Зона „А“ – Първа линия и не може да надхвърля 10 метра височина.

– Няма пряк достъп до имота и такъв следва да бъде договорен със собственика на съседния имот и да бъде утвърден от община Несебър.

Сградният фонд е доведен до пълна разруха, като дори отпадъците генерирани от разрушението няма как да се изнесат.  Липсата на път, електрификация, водопровод и канализация не позволява имота да се ползва дори за къмпинг или паркинг.

Разбира се сухата статистика и икономическата целесъобпазност би трябвало да убедят повечето читатели в правотата на тезата. Но факта, че срещу математическите заключения се опонира с литературни похвати, означава, че все още има хора носталгици, които си искат пионерския живот, пионерската организация, дори собствената си младост. Само една политическа сила може да употреби тази носталгия, но за съжаление тя е показала, че нищо градивно не може да направи. Тя винаги говори от името на народа и държи да е последна инстанция. Достатъчно е обаче, да се види състоянието на обектите, които стопанисва.

А за лагера, дали ще се продаде или не, това само ще подпомогне или затрудни приходната част на бюджета.

Но независимо какво ще се случи, “пионерски лагер” няма да има. Няма да се върне и пионерската организация, Комсомола или чл.1 от Конституцията на НРБ.

Вестник “Искра”

Свързана публикация

Кой, кога и как загуби Равда, и кой и как накрая я върна на казанлъчани