Ще използвам всичките си законови правомощия, за да защитя интереса на казанлъчани

“Днес взех участие в срещата в Областна администрация – Стара Загора, където с кметовете и на другите общини, имащи отношение по темата за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, проведохме работна среща.

По време на срещата стана ясно, че канадската компания „Дънди Прешъс Метал Челопеч” ЕАД официално се отказва от подписване на договор с Министерство на енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Свети Никола”.

Това е една добра новина за жителите на нашата община. Припомням, че позицията ми по темата с проучването на метални полезни изкопаеми, бе, че позовавайки се на вменените ми правомощия и законовите разпоредби на Република България, няма да допусна каквито и да било действия, които застрашават природата в региона, както и живота и здравето на Вас, казанлъчани.

Казанлък, като община, е известен в световен мащаб като център на Розовата долина и аз, като кмет, съм упълномощена от Вас, гражданите, да работя за развитието на тази Долина, за съхраняване на ценностите и поминъка на хората – отглеждането на маслодайната роза и производството на така прочутото с високото си качество българско розово масло.

Заявявам, че и занапред, при възникването на обстоятелства, пряко засягащи интересите на Община Казанлък, ще използвам всичките си законови правомощия, за да оправдая доверието и защитя интереса на всички Вас, казанлъчани.”