Учени се вглеждат в проблемите на Тракийската култура

Археологът от Исторически музей „ Искра” Меглена Първин поясни, че събитието е част от програмата на Празници в Долината на тракийските царе. В конференцията със свои доклади ще участват изследователи в областта на тракологията, тракийската археология, епиграфиката и нумизматиката.

Научният форум ще започне в 13:30 часа, като четенията и дискусиите ще продължат до 17 часа. Втория ден конференцията ще се проведе във времето между 9:00  и 12:00 часа.

Осемнадесет доклада на деветнадесет автори ще бъдат представени в рамките на четири заседания.

Първин подчерта, че тематиката на научните изследвания е разнообразна – нови данни и обобщения на резултати от проучвания на селища и поселищен живот от каменно-медната, късножелязната и римската епохи, археологически обекти, свързани с погребалните и поменални практики на траките от бронзовата, желязната и римската епохи, групи археологически находки свързани с бита и ежедневието, различни аспекти от религиозните вярвания и обреди на траките, нов прочит, представяне и анализ на епиграфски и нумизматични паметници.

В конференцията ще вземат участие учени от Националния археологически институт с музей при Българска академия на науките, от Института по Балканистика с център по тракология при БАН, от Софийския унивеситет „Св. Кл. Охридски” , от Нов български университет, от Археологически музей „М.Домарадски“ – град Септември, от Регионалните исторически музеи в Хасково и Сливен, и от Исторически музей „Искра” – Казанлък.

„И през тази година имаме продължение на две добри практики в провеждането на конференцията – участие на чуждестранни колеги – този път от Гърция и участие на млади колеги-докторанти”, поясни археологът Меглена Първин.