Предсесийно

БСП пожелаха Галина за учителка по руски

Тази древна българска поговорка бе потвърдена през последните две седмици от групата на БСП в Общинския съвет, предвождани от председателката на местните социалисти Румяна Друмева.

Пропорционално на повишаващата се лятна жега се активира и тяхната епистоларна активност към Кмета на Общината Галина Стоянова, в чиято канцелария те ежедневно депозираха писмо подир писмо.

Крак естествено повлече напористият съветник, с неизяснен все още бизнес профил, Пламен Караджов, който се пообърка с едно питане за кърлежите и комарите, но скоростно навакса с второ – за поголовната сеч на дървета в града ни. И двете показват само едно – или къса памет, или неприсъствие на заседанията на Общинския съвет, както и непознаване на дневния им ред. Както и да е – проблема си е лично негов, но защо иска да го направи и наш – на тези, които следим какви ги вършат съветниците, пък и обикаляхме като алтави из града, за да документираме тази поголовна сеч. Уви… А междувременно станахме и преки свидетели на второто пръскане за кърлежи и комари, както и на поредното окосяване на зелените площи.

А през това време Пламен Караджов отново показа, че не в час и се срещна с някакви младежи, които го приковали с въпроси за пътя до Копринка и велоалеята. Бедни ми бедни, Караджов, Пламене! – ами чети! – то сляпото окато прави. Всичко е написано…

След него епистоларната щафета пое Румяна Друмева, която пък от уж сериозното питане за следприватизационния контрол се опита да атакува Галина Стоянова за нейните русофилски настроения, защото знайно е от памтивека, че социалистите са много ревниви, когато някой друг, освен тях се заиграе с русофилството. И така тя й посвети специално писмо с 4 питания на тази тема, а една от идеите й беше защо в детските градини не се изучава руски език. И намекът й едва ли не беше, че Кмета на Общината, която се гордее с професията си на детска учителка, може да организира и провежда специални курсове по руски език за подрастващите.

Тук вече другарката Друмева се заигра в една трагикомедия, който е особен жанр и ако не познаваш добре Шекспир, по-добре не се захващай с него, защото рискуваш да го превърнеш в латиносериал.

Необяснимо защо, иначе по комсомолски всеотдайната и по матросовски самоотвержена, Теодора Иванова позакъсня с писмото си, което пита за неща, документирани не само в отчетите на Общината и на Кмета, но и публикувани във вестника ни. Явно не чете в. „Искра“, което не е хубаво и ни засяга лично.

И на всички тези писма Кметът трябва да отговаря на утрешната сесия.

А истинските проблеми кога ще намерят своя дебат?

Но това са рисковете на Демокрацията – да се финтира по Устав, въпреки че загубеното време за реална работа на общинските съветници го плащаме естествено ние – техните избиратели.

Както всъщност плащаме и тяхната издръжка, че и издръжката на техните партии.

Някой път се чудя къде в картинката се вписват тези малцина общински съветника на БСП?

Присъстваха ли в обществени обсъждания и дебати в залата при приемане на бюджет 2017,2018 и 2019 г?

Ако не, то защо не присъстваха или защо не бяха активни за да разберат отговорите на въпросите си?

Ако са присъствали въпроса ми тогава е какъв бюджет са разглеждали щом не са били наясно с данни и цифри?

А, ето и  хронологията на питанията….

14.06.2019 г.

Жители от Горно Черковище и Средногорово се страхуват от ново преливане на река Гюрля

Пламен Караджов пита кмета на Казанлък: Спазени ли са изискванията на Закона

Има ли заповед  на кмета на Казанлък Галина Стоянова, съгласно изискванията на закона за водите за река Гюрля, която преля  коритото си в началото на м. юни и наводни къщи и терени в селата Горно Черковище и Средногорово? – този въпрос задава председателят на Групата съветници на БСП Пламен Караджов във връзка с тревогите на засегнатите от инцидента лица от двете села.

Съветниците на левицата се срещнаха с жители, търсещи решения на проблемите,  за които кметовете им превантивно е трябвало да осигурят. „При следващи интензивни и обилни дъждове  кой ще носи отговорност, когато  само при критични ситуации се чистят коритата, когато дейностите се извършват на парче”, коментираха собственици на наводнени къщи с безпокойство. Те се обърнаха към съветниците на левицата да потърсят отговорите от местната власт на въпросите:

 1. Има ли протокол от оглед на Община Казанлък и кмета  на съответно на село –  Средногорово и Горно Черковище, за състоянието на речните легла в границите на двете населени места за 2017г., 2018г.  и 2019г.? Има ли Ваша заповед, в която се определят участъци от реката, чиято проводимост е намалена по причини, изискващи дейности по чл.140 ал.3 от Закона за водите за 2017г., 2018г. и 2019г.?
 2. Има ли констативен  протокол и програма за планово почистване на речните участъци на р. Гюрля на Междуведомствената комисия към Община Казанлък за 2018г. и 2019г.? Одобрена ли е такава програма от кмета на Община Казанлък за 2018г. и 2019г.?

3.Какви мерки са взети през тези години и какви видове дейности са предприети за почистването  от дървета, дънери, храсти, наноси и укрепването на речното корито на  р. Гюрля? Провеждани ли са обществени поръчки за избор на изпълнител за изпълнение на програмата за почистване на участъците на речното корито в с. Средногорово и с. Горно Черковище през 2018г. и 2019г.?

 1. Ако има извършени някакви дейности по почистване на речното корито през 2018г. и 2019 г., моля да ми бъде предоставено копие от протоколите за приемане на почистените участъци на Междуведомствената комисия към Община Казанлък?

Председателят на Групата съветници Пламен Караджов очаква отговорите на кмета на Казанлък  на заседанието на местния парламент през м. юни.

17.06.2019 г.

Майки се оплакват, че децата им са ухапани от кърлежи, докато играят

Теодора Иванова, БСП: Община Казанлък  обработва ли зелените площи срещу кърлежи?

Обработват ли се зелените площи в междублоковите пространства срещу кърлежи в община Казанлък – това пита кмета на Казанлък общинският съветник от БСП Теодора Иванова.  Тя бе потърсена от майки, чиито деца са пострадали от кърлежи, докато са играли в своите квартали.

„Наличието на влага и подходяща температура благоприятстват размножаването  на тези организми и затова площите трябва да се третират по схема, за да е безопасна градската среда. Нужни са превантивни мерки за нашите деца в междублоковите пространства, парковете, детските площадки и местата за отдих”, каза Иванова след като внесе Питането в деловодството на местния парламент.

БСП-съветникът очаква кмета Стоянова да й  предостави схемата на третираните площи, както и информация колко средства са заплатени за това.

Пресцентър на БСП-Казанлък

18.082019 г.

Как се сече в община Казанлък?

 Моника Динева, БСП: Колко пари се събират от добив за дървесина и за къде отиват?

Какви приходи са реализирани за Община Казанлък от добив на дървесина по издадени разрешителни от кметовете на населени места за миналата година и за първото тримесечие на 2019 г.? – този въпрос поставя общинският съветник Моника Динева на кмета Галина Стоянова. „На срещите ни с граждани в различни населени места бе поставян проблема с  размера на таксите и документите,  въз основа на които  се извършва добив и транспортиране на дървесина.  Показват ни разрешителни, които не са в съответствие със закона. В приемните на БСП хората настояват за контрол върху тази дейност, извършвана от кметовете на населените места”, заяви Динева.

В тази връзка и на основание Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Казанлък, Динева отправя следните въпроси:

1.Има ли в Община Казанлък утвърдени образци на разрешителни за добив на дървесина и транспортиране на дървесина, които да бъдат издавани от кметовете на населени места?

2.Какви такси за добив, кубиране и маркиране на дървесина се събират от кметовете на населени места и какви отчетни документи предоставят те на жителите на съответното населено място и с какви документи отчитат приходите от такава дейност в Община Казанлък?

3.Кой упражнява контрол върху съответствието на добитата дървесина с дадените разрешителни за добив?

4.Какви приходи са реализирани за Община Казанлък от добив, кубиране и маркиране на дървесина по издадени разрешителни от кметовете на населени места за 2018 г. и за първото тримесечие на 2019 г.?

19.06.2019 г.

Казанлъчани алармират  тревожно за нова сеч на дървета

Пламен Караджов, БСП: Управляващите все по-често крият информация от гражданите, чиито пари харчат

Граждани алармираха  тревожно за поредната сеч на дървета по казанлъшки улици. Живеещите на ул. „Стара планина” потърсиха общинският съветник Пламен Караджов, за да изразят недоволството си от действията на общински служители, на които е разпоредено премахването на  дървета. Те недоумяват защо се секат липи по време на цъфтеж и  защо няма разяснителна кампания за рязането им. Случващото се в  този квартал предизвика и бурни реакции  в социалната мрежа.

„Отсъствието на навременна информация винаги възмущава гражданите, това стана практика в казанлъшка община – да се отсичат дърветата без да се обявява причината за това. Не разбирам управляващите от ГЕРБ, които все по-често крият информация от гражданите, чиито пари харчат и пред които би трябвало да се отчитат”, каза Пламен Караджов, председател на Групата общински съветници на БСП в местния парламент. Той внесе въпросите на гражданите  до кмета Галина Стоянова, сигнализирали за действията и  бездействия на Община Казанлък:

 1. Кога беше направена разяснителна кампанияза общинските дейности по премахването на дърветата на ул. „Стара планина”? Защо дърветата се премахват през м.юни, когато липите цъфтят? Спазена ли е процедурата за тази сеч?
 2. Уведомени ли са всички живеещи в района, кога и как?
 3. Колко са дърветата, които са отсечени от началото на годинатав град Казанлък и колко на брой са в цялата община? Спазена ли е процедурата за рязане на дървета, които се ползват с особена закрила? В колко от случаите е дадено писмено съгласие от кмета на общината за сечта им и спазва ли се разпоредбата да се прави ОВОС от РИОСВ?
 4. От какви видове са премахнатите дървета и с чие разрешение е реализирана сечта?
 5. Колко от отсечените дървета са били болни и колко здрави? Каква е причината за премахването на здрави дървета?
 6. Какво предназначение е разпоредено за  отсечената  дървесина?
 7. Защо за изправяне на тротоарни плочки не се използват и други методи, а се налага отсичане на дългогодишни дървета?

20.06.2019 г.

Безконтролно ли се управлява  „Балканинвест”?

 Румяна Друмева, БСП: През м. юни е вече притеснително отсъствието на бизнес план

 Казанлъшкото общинско дружество „Балканинвест” е изложено на риск, управителят Петко Карагитлиев все още не е  внесъл в Общински съвет-Казанлък бизнес план. Това е дружеството, което събира таксите от металните гаражи на казанлъчани, извършва строителен и инвеститорски контрол на санираните блокове, експлоатира водопроводите за минерална вода, предстои  да управлява дейността на електробусите. „Балканинвест” е и лицензиран оценител. Дружеството изготви оценка 5 пъти по-ниска спрямо тази на областния управител за продажбата на бившето помощно училище в Казанлък – 9 дка имот за 45 лв./кв.м., закупено от съпругата на зам.-кмета на Галина Стоянова, отговарящ за общинските търговски дружества. Същевременно съветниците от ГЕРБ решават общинската фирма  да получи  финансова помощ от над 11 хиляди лева.

„През м.април, когато Общинският съвет заседава в качеството си на общо събрание, управителят  на общинската фирма „Балканинвест” Петко Карагитлиев, обеща да  внесе бизнес плана и да ни  го предостави. Месец юни изтича, а план няма, вече е притеснително отсъствието му,  новите дейности  могат да бъдат компрометирани, а развитието на общинското дружество – изложено в опасност. Това е безотговорно.”, каза Друмева, след като внесе Питане до кмета Галина Стоянова.

До 31 януари управителят на дружеството е длъжен да съгласува плана за 2019 г. с кмета на Казанлък.  Карагитлиев задължително съгласува своите действия със Стоянова относно бизнес стратегията за дейността на дружеството с конкретните икономически показатели – рентабилност, производителност, обем на продажбите, печалба или намаление на загуба, нови пазари, използване на съоръженията, поддържане на определен брой работни места, финансови задължения, инвестиции и други. Това  в средата на годината все още е неизвестно на общото събрание.

21.06.2019 г.

Младежи искат Община Казанлък да ремонтира пътя до язовир Копринка

Пътят, който свързва Казанлък с язовир Копринка, известен като „стария път” не се ремонтира и за поредна година не е част от инвестиционните програми на Община Казанлък.

„За него се дадоха най-много обещания през последните години, но за причините да не се реализира управляващите не ни информират.  Защо властта не иска да реконструира пътя? И на тези ли местни избори ще ни го обещаят?”- този въпрос поставиха младежи от Казанлък на среща с общинския съветник Пламен Караджов, председател на Групата съветници на БСП. Те припомниха конкретните обещания на ГЕРБ за нова настилка на пътя и за изграждането на велоалея. За нея дори са участвали в подписки, като са мислели, че това ще доведе до ускорено осъществяване на проектите.  Днес Пламен Караджов внесе Питане до кмета на Казанлък Галина Стоянова с въпросите на младите хора:

 1. Какво се случва с проекта за рехабилитацията на стария път към язовир Копринка и изграждането на велоалея?
 2. Кога се планира пътят да бъде включен в инвестиционната програма на Община Казанлък?

Пресцентър БСП-Казанлък

24.06.2019 г.

Какви са ползите за Община Казанлък от членството  на кмета Галина Стоянова  в ръководството на  Национално движение „Русофили”?

Какви са ползите за Община Казанлък от членството  на кмета Галина Стоянова  в ръководството на  Национално движение „Русофили, питат общинските съветници на БСП. Те очакват кметът да информира своевременно  и за други предстоящи съвместни инициативи с „Русофили”. „Наскоро приключи  облагородяването на  пространството около паметника на Георги Кирков в Казанлък. Инициативата дойде от „Русофили”, на което г-жа Стоянова е  зам.-председател. Между първо и второ четене на тазгодишния бюджет Групата съветници на БСП направи предложение ремонтът на паметника да бъде включен в Инвестиционната програма за 2019 г. Тогава не  бе прието нашето предложение и ремонтът не беше включен в бюджета на Община Казанлък”, сочи в мотивите председателят на БСП Румяна Друмева. Въпросите на левицата са:

 1. Кое предложение беше реализирано за облагородяването на паметника на Георги Кирков: на НД „Русофили” или на Групата „БСП лява България”?
 2. Има ли възможност от общинския бюджет да бъдат финансирани курсове по руски език в детските градини в община Казанлък?
 3.  Какви инициативи предстоят да се реализират, като поети от Вас  ангажименти между НД „Русофили” и Община Казанлък?
 4. Какви са ползите за Общината от членството Ви  в ръководството на  НД „Русофили”?

Пресцентър БСП-Казанлък 

25.06.2019 г.

Колко пари събра кметът Стоянова от паркирането в Казанлък?

 Общинският съветник Теодора Иванова пита кмета на общината Галина Стоянова за събраните пари от зоните за платено паркиране  в Казанлък. „Нашите въпроси идват от приемните с граждани, те искат да знаят какво се случва с техните пари от паркоместата, питат чрез нас властта – защо улиците в общината са с дупки, тротоарите в окаяно състояние,  а същевременно паркирането – платено. Т.е. гражданите трябва да плащат, а местната изпълнителна власт трябва да даде отчет къде отиват парите”, сподели Иванова и добави, че действията й  са част от  нейните правомощия като общински съветник  да поддържа връзка с избирателите  и  да отправя питания до кмета на общината.

Преди 2 години нейното предложение да се съкрати времето за паркиране вместо до 20 часа да  стане до 17:30 в Казанлък бе прието от местния парламент при разглеждането на Наредба №4, то също дойде от казанлъчани, посетили приемната на БСП.

На предстоящата сесия Теодора Иванова очаква отговорите на кмета на следните въпроси:

 • Колко са средствата, постъпили в общинския бюджет за 2017г., 2018г. и до 31 май т.г? • Колко са отделно средствата постъпили чрез закупуване на талон или таксуване от паркинг-автомат и тези, заплатени чрез SMS?
 • Какъв еразмерът на средствата, постъпили в общинския бюджет за 2017г, 2018г. и до 31.05.2019г. от принудително преместване на неправилно паркирано ППС?

Пресцентър БСП-Казанлък

 

Още Новини