10 социални жилища предстои да бъдат изградени в Казанлък

На 30 юни е подписан договорът за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на десет нови социални жилища, каза Лилия Цонкова, заместник-кмет по проекти с външно финансиране и хуманитарни политики. Тя поясни, че веднага след зимния сезон ще се пристъпи и към тяхното строителство.

Цонкова подчерта, че проектът за социалните жилища е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“, по приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Стойността му е 1 млн. 200 хил.лв., продължителността – 24 месеца.

В рамките на проекта ще бъдат изградени десет типови къщи – част от тях на ул. „Петьо Ганин“, другата част на ул. „Козлудуй“. Този проект е обвързан и с изпълнението на друг, който ще осигури социална услуга към изградените социални жилища.

Той ще бъде финансиран кръстосано – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и по Оперативна програма „Наука и образование“. Целта му е да осигури мерки за приобщаване към образование, трудова заетост, осигуряване на достъп до здравеопазване и социални дейности на всички лица, които ще бъдат настанени в къщичките.

„Задължително е за Община Казанлък да разработи този проект и до края на годината ние ще го направим“, категорична беше заместник-кметът Лилия Цонкова.

Снимката е илюстративна.

Свързана публикация

Финансиране по Проект „Изграждане на социални жилища“ получи Община Казанлък