13 487 лева само по Проекти спечели Библиотеката

Директорът на библиотеката Анна Кожухарова поясни в този смисъл, че по проект „Генерация Код“ на Фондация „Глобални библиотеки – България” е получена техника на стойност 2 хил. 606 лв. и е свързан с програмиране с роботи Финч от края на февруари.

„Проектът бе адресиран към деца на възраст между 10 и 11 години, които в рамките на месец и половина преминаха безплатно обучение по програмиране. Целта на проекта бе да подкрепи дейности, които да повишат обществения интерес към новите технологии, да насърчи младежите да усъвършенстват дигиталните си умения и да осъществяват своите идеи с помощта на програмирането“, подчерта Кожухарова.

Тя поясни, че образователните роботи – пчелички дават възможност на децата да броят, да се ориентират и да програмират поредица от движения в посока напред, назад, наляво, надясно и завиване по 90 градуса по забавен начин.

В рамките на проекта са осъществени 11 обучения и демонстрации с пчелите – роботи на място и в детските градини и училища, с участието на над 150 деца на възраст от 4 – 12 години.

Друг реализирани от библиотеката в Казанлък проект е „Буккросинг зона“ на стойност 1400 лв., финансиран от Младежка банка – Ст. Загора. Проектът е партньорски с Младежки център за развитие „Взаимопомощ“.

Със стотици томове, дарение от гражданите, Общинска библиотека „Искра” продължи да осигурява книги за четирите къщички в парк „Розариум“.

„Успешна за нас бе и втората сесия на проекта „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност, за финансово подпомагане на обществените библиотеки при обновяване на фондовете с книги и други информационни източници” 2019“, каза Кожухарова.

Нови 272 заглавия или 919 тома ще постъпят във фондовете на библиотеката. Стойността на проекта е 10 хил.788 лв., от които 9 709 лв. са от Министерство на културата, а 10% – 1 078 лв. са осигурени от бюджета на библиотеката.