229 са потребителите на услугата „Патронажна грижа” в община Казанлък

От услугите в проекта на Община Казанлък „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент -3“ към този момент се ползват 229 потребители, каза заместник-кметът по социални дейности и спорт Ахмед Мехмед. Той поясни, че от тях 72 потребители са в града и 157 са в населените места на общината.

Мехмед подчерта, че в проекта на този етап са обхванати всички населени места. Броят на заявките, които се изпълняват от диспечери и куриери е 1134, като 313 са в Казанлък и 821 са заявките по населените места. Проектът ще продължи до края на 2020 година, като обхваща освен хора с увреждания и възрастни хора в нужда, в момента се използва и от хора, които са карантинирани. „Така че всеки, който има нужда от осигуряване на храна и лекарства, може да звънне на денонощния телефон 0700 456 и на телефоните на кметствата в населените места“, каза заместник-кметът. Той поясни, че някои от заявките са специфични и там, където няма аптечна мрежа, се налага диспечерите от Казанлък да ходят, да вземат заявките и да ги изпълняват в града или в най-близкото населени място, където има аптека.

Финансиране на проекта е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси.