„Бъдеще за децата“ с проект в подкрепа на семейства в риск

След проведеното през изминалата седмица, заседание на Консултативният съвет на програма „ИРИС“, за финансиране бяха одобрени два проекта, на обща стойност 38 900 лв. Единият от тях е на сдружение „Бъдеще за децата“.

Пандемията от COVID-19 постави сериозни предизвикателства пред България в областта на здравеопазването и икономиката. Има реална опасност кризата да се завърне и дори да задълбочи още повече положението на най-уязвимите групи в обществото.
Официалната статистика показва, че 84 000 български граждани са останали без работа, регистрирани в бюрата по труда. Значим е и броят на хората в неплатен отпуск, самоосигуряващи се или собственици на микро бизнеси, които в момента са в затруднено положение.
В допълнение към вече съществуващия висок ръст на бедност в страната, сравнен с останалите страни – членки на Европейския съюз, кризата постави големи групи от деца и техните родители в тежки условия за живот. Тези семейства имат нужда от помощ, за да преодолеят тежкия момент.

Много семейства се намират на ръба на оцеляването и нямат възможност да задоволят базови потребности на децата си. Увеличи се броя на родилките, които са заявили желание да се разделят с новородените си, още от родилно отделение. Детските градини и училищата не работят в нормалния си режим, което прехвърля отговорността за обучението изцяло върху родителите, но голяма част от тях, нямат капацитета и условията да стимулират развитието на децата си.
В следващите месеци, предстои и подготовката на децата за училище и детска градина. Невъзможността да осигурят всички необходими материали и пособия, създава предпоставки за отпадане на децата от образователната система.
Несигурността в утрешния ден, липсата или намаляването на доходи води до напрежение в семействата, създават се конфликти между родителите, което от своя страна, увеличава възможността за криза в семейството, което ще постави децата в риск.
С настоящия проект, организацията иска да подкрепи 200 застрашени домакинства и техните деца. Проектът цели да осигури не само основните нужди на децата и техните семейства – от храна и хранителни продукти до хигиенни материали, учебни помагала, материали за работа в дома, но и да предоставя консултиране и социално-психологическа подкрепа за семействата.
Проектните дейности предоставят възможност за подпомагане на тези уязвими групи, да се подобри климата в семейните отношения и да се създадат условия на сигурност в бъдещето и спокойствие в утрешния ден. Като резултат се търси – заздравяване на отношенията в семейна среда, и разбира се да запазим колкото можем повече семейства Заедно!
Общата стойност на полученото финансиране е 20 000 лв., а дейностите ще се изпълняват в период от 01.07.2020 г. до 30.10.2020 г. на територията на общините Казанлък, Павел Баня и Мъглиж.

По време на извънредната ситуация, много от семействата, с които работим ни потърсиха да ги подкрепим с храна и най-необходимото за децата им. В тази връзка, организирахме кампания за набиране на хранителни продукти за спешни нужди за семействата, успяхме да съберем количество, което не беше достатъчно за да подкрепим всички. В последствие, получихме финансиране и от фонд „Обединени срещу COVID 19“ за хуманитарна подкрепа /хранителни продукти и дезинфектанти/, от нея пряко се възползваха 200 семейства с деца, като диапазона на възрастта на децата варира от 0 до 18 години, а общият брой бе 385.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, а основен дарител е Фонд „Мечтата на Таня“.