Културната толерантност и проблемите, свързани с миграцията, събраха младежи от 6 държави в Родопите

30 младежи от 6 държави се събраха миналата седмица в Родопите, за да научат повече за културната толерантност и проблемите, свързани с миграцията. От 6 до 13 септември сдружение „Младежки център за развитие-Взаимопомощ”, бе домакин на младежки обмен „Презареждане”, финансиран от програмата „Еразъм +”, с цел да се възпита младото поколение като толерантно и мирно и да допринесе за създаването на Европа като място, в което хората от различни култури могат да живеят заедно. Разликите между хората и културите създават вид стена, която разделя малцинствата в държавите. Вследствие на това има гета, създаващи стереотипи, неразбиране и конфликти между местните и малцинствата, тъй като различните култури имат различни нужди, навици, религия …

Младежката борса в Родопите планира да свърже младите хора от различни страни и да им позволи да изпитат колко различните нагласи водят до различни резултати. Международният състав на участници и неформалните дейности показват на практика как се чувстват мигрантите, идващи в нова страна, с какви проблеми се сблъскват, как да им помогнат или защо понякога миграцията не е лошо нещо.

Младежките обмени обикновено са краткосрочни проекти, използващи неформални методи на преподаване – дискусии, ролеви игри, работа в екип, симулации, оценки и т.н., които осигуряват реално преживяване и помагат за по-доброто разбиране на социалните проблеми, защото участниците учат чрез собствените си емоции.

Младежкият обмен „Презареждане”, организиран от Казанлъшката организация, прие младежи на възраст между 18 и 30 години от Литва, Полша, Румъния, Гърция, Италия и България, предимно без предишен опит в работата или обучението в международна среда. Подобни проекти са чудесна възможност за младите хора да подобрят своето ниво на владеене на английски език, професионални и комуникативни умения и да ги подготвят за бъдеща работа. Младежки център за развитие Взаимопомощ не играе роля само като организатор на подобни проекти, но и изпраща участници в проекти в чужбина. Можете да намерите повече информация във фейсбук страницата на организацията https://www.facebook.com/ydcma.org/ или да и пишете на е-майл: ydcma2004@gmail.com