Мария Гинева: „Целта ни е младите да получат възможност за да усвоят трудови умения и да се интегрират в реална среда, за да се чувстват полезни и приети“ 

На събитието присъстваха социални работници, директори на социални институции, младежи с увреждания и техните родители. Сред официалните гости бе и заместник – кметът Лилия Цонкова. С идеята на проекта бяха запознати и кандидатите за общински съветници от ГЕРБ Николай Златанов, Радиана Стефанова и Илиана Жекова.

По време на представянето Мария Гинева, директор на Сдружение „Бъдеще за децата” поясни, че основната цел на проектното предложение е да се предоставят условия и подкрепяща среда за включване на пазара на труда на млади хора с увреждане и създаване на предпоставки за тяхната социализация и реализация в обществото. Дейностите в проекта ще бъдат реализирани в три направления. В рамките на една от дейностите ще бъдат създадени три работилници, в които младежите ще усвояват определени умения съобразени с техните възможности, ще се извършват дейности свързани с провеждане на социално – правни консултации, психологическа подкрепа, оценка на възможностите, изготвянето и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, подкрепа при търсене на работа и други.

Друга дейност е свързана с осигуряване на подкрепа за младежите с увреждания в работна среда, чрез настойници, които ще ги придружават в периода им на адаптация. Те ще отговарят за организацията на работната среда с цел осигуряване на защита, безопасност, достъпност, материална база, ресурси и предоставяне на подкрепа за изпълнение на трудовите задачи и максимално разгръщане на силните му страни. Проектът цели и дългосрочна кампания за промяна на нагласите към хората с увреждания. Тя ще протича успоредно с всички дейности на проекта и ще акцентира върху възможностите и потенциала на хората с увреждания, върху позитивната роля, промяната и влиянието върху обществото. „Причина да разработим този проект е, че през последните години много младежи с увреждания и техни родители се обръщат към нас в търсенето на тяхната реализация.

Разбират, че е трудно да я намерят, поради липсата на умения и без осигуряване на необходимата подкрепа. Така възникна и идеята за проекта, разработихме го стъпвайки на опита, който имаме и нуждите на тази група. Някой от младежите имат нужда от социални услуги за грижа и Община Казанлък е създала тази възможност, но други имат реални възможности да усвоят трудови умения и да се интегрират в реална среда, за да се чувстват полезни и приети”, подчерта Мария Гинева. Проектът ще бъде реализиран с подкрепата на Община Казанлък, Дирекция „Бюро по труда“ и Дирекция „Социално подпомагане и работодатели. Очакваният дългосрочен ефект от реализирането на проекта е свързан с преодоляване на социалната изолираност, създаване на възможност за инициативност, придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с ежедневието чрез предоставяне на интегрирани иновативни и комплексни социални услуги, включително обучения в общността на хората в неравностойно положение.

За ползата от трудовото включване на младежите с увреждания, по време на представяне на проекта, своя опит споделиха Боряна Коскина и Михаела Иванова, които вече имат трудова реализация. Опит в тази насока сподели и директорът на Основно училище „Д-р Петър Берон” – с. Овощник Димитър Гайдаров, където вече втора година работи млада жена с увреждане. Той подчерта ползата от това за самите млади хора, които се чувстват потребни и пълноценни в живота, изпълнявайки поставените им трудови задачи.

„ От първия ден, в който започнах работа в екипа на кмета Галина Стоянова в Община Казанлък, един от основните приоритети е развитието на социалните услуги и създаването на нови такива”, каза заместник – кметът Лилия Цонкова. Тя подчерта, че ресурсът на настоящия проект, по който работи сдружение „ Бъдеще за децата” е голям и в този смисъл е важно партньорите да обединят силите си, като за няколко години трябва да се създадат условия за разкриване на социално предприятие. „ Ще продължим да работим за каузата за развитието на социалните услуги в община Казанлък”, категорична бе Цонкова.

„ И преди 8 години социалните дейности бяхя приоритет в работата на Община Казанлък. Съвместната ни дейност с екипа на Сдружение „Бъдеще за децата” ще продължи и в бъдеще. Тези хора успяват да намерят онези дефицити, които впоследствие превръщат в реализируеми проекти”, каза Радиана Стефанова, кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ. „Винаги ще имате моята подкрепа”, категорична бе Илиана Жекова, кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ, която е и директор на Бюро по труда – Казанлък. Тя сподели, че изпитва особен сантимент към социалните дейности, тъй като в продължение на 10 години се е занимавала с хора с увреждания.

„Социалното предприятие е иновативна идея, която не е широко разпространена в страната. Но с подкрепата на Община Казанлък, съм убедена, че тя ще намери своята достойна реализация тук”, каза още Илияна Жекова. „Подкрепата на Община Казанлък ни е необходима, за да реализираме както тази, така и много други идеи в социалната сфера. Екипът на госпожа Стоянова винаги е подкрепял нашите инициативи”, каза в заключение Мария Гинева.