Музей „Чудомир“ отново е в културните маршрути на България

В първият проект „Неотъпкани пътеки към неотворени врати“ вече са реализирани литературни туристически маршрути, съвместно със всички литературни музеи в областта. Във вторият проект „Живописна България“ ЛХМ „Чудомир“ е партньор на Страсбургския университет във Франция. Идеята на проекта е да се погледне към забележителности и неизвестни места в България, като се свържат и с творчеството на български автори.Темата на маршрута, избран от екипа на университета в Страсбург е силно свързана с Чудомир като писател и художник. За реализацията й музей “Чудомир” оказва много голямо съдействие.

Заедно с екипи от 10 държави с университети, в които се изучават българистични специалности се „чертаят” нови литературни маршрути в България . Международният мултидисциплинарен проект има амбициозната цел някои от създадените маршрути да станат истински туристически дестинации. По всички маршрути ще са възможни и виртуални екскурзии чрез интерактивна карта, която предстои да бъде изработена с конкретни топоси, които при кликване ще препращат към записи на различни текстове и откъси от литературни произведения, преведени на различни езици.
Първият етап на проекта е реализиран през 2015-2016 г. с участието на екипи от висши училища в Атина, Варшава, Виена, Санкт Петербург, Страсбург, Хайделберг, Киев и Пловдивския университет.

От миналата година е в ход и втория етап на „Живописна България. Литературни маршрути”, като в него се включват още Венеция и Любляна. Ръководител на проекта е проф. Любка Липчева-Пранджева, преподавател по история на българската литература в ПУ „Паисий Хилендарски” и гостуващ лектор в Институт по славистика на Виенския университет. „През първия етап създадохме своите първи маршрути, изпробвахме тяхната ефективност, популяризирахме идеята. На финала на втория етап през 2021 г. ще имаме изключителната отговорност да реализираме два крайни продукта: Литературен атлас „Живописна България“, синхронизиращ всички подготвени от нас маршрути, и виртуална карта, която ще дава шанс на потребителя за свободни комбинации на литературни разходки в българските територии на 8 различни езика – английски, гръцки, италиански, немски, руски, полски, словенски, френски.“ – споделя проф. Пранджева
С активната си работа по проекта „Живописна България, Литературни маршрути” Музей „Чудомир“ ще отваря вратите си и за повече чуждестранните туристи, за да популяризира един български творец, посещавал и рисувал в държавите, включени в тази нова европейска инициатива.

Източник: Музей “Чудомир”