Оструша ще стане новата атракция в Долината на Тракийските царе

Обявени са две от най-големите поръчки по дейностите от проекта на Община Казанлък -„Светът на траките“ – за изграждане на велоалея и за рехабилитация, консервация и социализация на гробница „Оструша“, каза заместник-кметът Лилия Цонкова. Тя поясни, че на този етап е много важно да бъдат обявени всички обществени поръчки по разписаните дейности в този проект.

През месец ноември кметът Галина Стоянова подписа договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ , в рамките на която ще бъде финансиран и реализиран проектът „Светът на траките“.

Той включва възстановяване и опазване на паметник на културата Тракийска гробница и култов комплекс „Оструша”, с категория „национално“ значение за бъдещите поколения, изграждане на велоалея от Крън до Шипка, за да бъде осигурен и велосипеден достъп за посетители до тракийското културното наследство в Долината. Проектът предвижда и изграждане на многофункционален туристически комплекс – „портал“ за посещение на цялата Долина и древните гробници, разположени в нея.

Основната му цел е развитието на конкурентоспособен и целогодишен туризъм в община Казанлък. Необходимото условие за това е създаването на интегриран туристически продукт, който обединява тракийските гробници в Долината на тракийските владетели. Те са обекти на културното наследство с „национално“ значение, част от сериен обект „Царският некропол на тракийския град Севтополис“ и Казанлъшка тракийска гробница – обект на културното наследство със „световно“ значение под егидата на ЮНЕСКО.

Проектът е с продължителност 24 месеца. Той е на обща стойност 8 млн.657хил.364 лв. Одобреното финансиране от ОПРР чрез Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 6млн.735хил.429лв. – безвъзмездна финансова помощ. Финансирането чрез финансов инструмент бе осигурено още през месец август тази година и е в размер на 1млн.921хил.935 лв. от Фонд за устойчиви градове.