Подготвят каталог с „Багри и нишки“ от Възрожденската епоха в Казанлък

Исторически музей „Искра“ спечели проект по обявена от Министерство на културата сесия за дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии през декември  2019 г.

Основната цел на този проект е да подготви каталог „Багри и нишки“. Изданието ще  представи на публиката систематично подбрана част от колекцията шевици на фонд „Етнография“ на музея. Читателите на каталога ще се запознаят с особеностите на народния костюм при различните групи преселници, които оформят възрожденския Казанлък.

Подарените от Иван Енчев-Видю шевици ще бъдат представени за първи път като колекция – събирани от териториите, населени с българи, включително и Северна Добруджа, Вардарска Македония и Беломорска Тракия.

Вестник „Искра“ е медиен партньор по този проект на Исторически музей „Искра“.

ТОЗИ ПРОЕКТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА.

loading…