“Скобелевска” става новото лице на Казанлък

Цялото проектно решение на пешеходната зона по ул. “Генерал Скобелев” е базирано на модулен принцип. Основен водещ мотив се явяват съществуващите предблокови пространства, чието  облагородяване, оформяне и вкарване в порядък ни дава повторяемостта на модула в план,  получавайки се насичане подчертано от различната графика на настилката.

За да не бъде монотонно въздействието, са използвани и акцентирани естествените уширения пред гореизброените  жилищни сгради  и са оформени като площадни пространства и зелени площи. По новопроектираната пешеходна част на улица  “Генерал Скобелев “е предвидено да се движат и велосипеди, което представлява екологична и икономична форма на транспорт.

Функционално обектът може да се раздели на следните зони:

  1. Пешеходна зона между  две площадни пространства и новопроектирана връзка  с парковата среда, която е решена модулно с повторяеми в различен ритъм градски елементи;
  2. Площадни пространства, ситуирани на естествено формирани уширения пред съществуващи сгради и техните предблокови пространства по  ул. “Генерал Скобелев”:

– Преходно пространство при кръстовището на ул. „Македония“ с ул. “Генерал Скобелев”;

– Трапецовидно площадно пространство пред  жилищни сгради с номера № 30, 32, 34, 29 на ул. “Генерал Скобелев”.

– Реконструкция облагородяване и рехабилитация на зелената площ пред  жилищна сграда с номер № 31 на ул. “Генерал Скобелев”.

– Преходно пространство при кръстовището на ул. „Стара планина “ с ул. “Генерал Скобелев”.

Използването на ул. “Генерал Скобелев”за автомобили ще се ограничи – със специална пътна организация чрез нови пътни знаци, светлинна сигнализация и съоръжения за регулиране на достъпът. Ще се позволява преминаване на автомобили през съществуващите кръстовища и режим на достъп до частните имоти. Скоростта на местата пресичащи пешеходната зона се намалява чрез изкуствени изпъкнали задигания по ул. „Македония“, ул. „Стара планина“ .

Заложена е и много повече зеленина: над 300 нови декоративни храсти от различни видове, близо 60 нови дървета- основно широколистни и 20-тина иглолистни, както и запазване на всички здрави сега съществуващи дървета, повече пространство, повече комфорт и безопасност за гражданите, специални места за паркиране на велосипеди и маркирано трасе за велосипедисти. 40 места за паркиране в района на ДКЦ-1-Поликлиника, уширения за специализираните медицински автомобили, стоп бутони за преминаване през улиците, които пресичат пешеходната зона и предимство за автомобилите в час пик.

Това накратко са акцентите в идейния проект за новата пешеходна зона на Казанлък- продължението на улица „Скобелев“ до парк „Розариум“. Според работилите по проекта архитекти и специалисти по градска среда и ландшафт от Община Казанлък, продължението на пешеходната зона ще бъде направено на модулен принцип и ще осигури възможности за плавен и хармоничен преход през градската структура: както и за оживяване и възраждане на предприемаческите активности, така и за формиране на нови социални и културни пространства.

Специално внимание в проекта е отделено на сигурността на гражданите по пешеходната зона, които ще пресичат двете улици- ул. “Христо Ботев“ и „Стара планина“, към парк „Розариум“, чрез натискане на специални бутони за предимство, които ще бъдат поставени до пешеходните пътеки. На база проучване на трафика в района, с бутоните ще се осигури регулиране на потока от автомобили в час пик и предимство за тях, а в почивни дни регулирането с бутоните ще е в полза на пешеходците.
Идеята е максимално да бъдат улеснени както водачите на автомобили, така и сигурността на гражданите.
Ако идейният проект бъде приет в този си вид, в който се предлага, то в района на ДКЦ 1- Поликлиника ще се изградят и в южната част на сградата допълнително паркоместа за автомобили и специални подходи и местата за линейки и коли на Противопожарна служба.
Специално внимание е отделено на живеещите в района на удължението на пешеходната зона по улица „Скобелев“, които няма да бъдат ощетени откъм паркиране на своите автомобили.
Въпреки че на практика улицата ще се затвори, то със специална карта за достъп до т.н потъващи прегради ще бъде решен въпросът с паркирането на техните автомобили.
Подобно решение в идейния проект се предвижда за около 30-40 автомобила.
Проектът предвижда и обновление на осветлението и дъждоприемните шахти в района, както и места за отдих.

https://www.kazanlak.bg/page-9081.html

Общественото обсъждане ще се състои днес 17 юли 2019 г., сряда, от 17.30 часа в залата на Културно-информационния център на ул. „Искра“ 4.