Телевизор помага на рехабилитаторите в Дома за стари хора „Маргарита Асебо“

Телевизор и радиоприемници дариха на Дома за стари хора „Маргарита Асебо“ трима доброволци от Турция, които работят в Дома от 2019 година попроект „Младежи с големи сърца помагат на възрастни хора“ на читалището в село Шейново. „Хората имаха нужда от този телевизор, който освен всичко друго, им помага в ежедневието да правят упражнения и да се обучават“, подчерта Фират Йорген, който е физиотерапевт и преди да дойде в България се е занимавал с възрастни хора във връзка с професията си.

Благодарение на новия телевизор потребителите на услугите на Дома имат възможност да гледат специална терапевтична програма с тай чи упражнения, предназначени за възрастни хора. Тези упражнение могат да се правят от тях в седнало и в легнало положение, могат да правят упражненията сами, без присъствието на рехабилитатор.

„Това е един  благороден жест на тримата доброволци, благодарение на който нашият дом има голям и хубав телевизор“, каза директорът на Дома Ана Кърпачева.

Проектът „Младежи с големи сърца помагат на възрастни хора“ се реализира в рамките на Европейския корпус за солидарност към Центъра за развитие на човешките ресурси. Целта му е тримата доброволци от Турция – Фират Йорген, Джан Йешилоглу и Селчук Кюс да помагат в Дом за стари хора „ Маргарита Асебо“ и да придобият опит и знания от социалните работници в Дома, където ще работят в продължение на шест месеца.

Единият от доброволците – Селчук Кюс е инженер по образование. Той подчерта, че обича да помага на възрастните хора и затова е избрал този проект:

Джан Йешилоглу е завършил „ Бизнес администрация“. Той поясни, че е избрал този проект, защото обича да се занимавам с деца и възрастни хора, обича да помага.

Доброволците подготвят и брошура, в която ще бъде отразено, какво точно правят социалните работници в дома и как се чувстват възрастните хора в него.