Thruvision на фирма „Ерглон“ – скок в технологичното бъдеще

  1. Разкажете на читателите накратко с какво се занимава фирма Ерглон.

Фирма „Ерглон“ от създаването си през 2007 до момента се занимава с разработката на иновативни продукти в сферата на електрониката. Ние предлагаме специфични технологични решения, започващи от автомобилните мултимедийни системи, безжични комуникации, мобилни приложения, спортни стоки, индустриален контрол и автоматизация,  до системи за видеообработка и видеонаблюдение. Компанията прилага иновации във всички области на технологията, защитена от множество патенти. Способността да вливаме нови идеи и методи във всички части на продуктовите концепции и бизнес аспекти е нашият подход в процеса на проектиране, доставка, бизнес и иновациите в технологиите. Разнообразната експертиза на нашия екип ни позволява да внедряваме уникални и креативни решения във всеки продукт.

  1. Компанията изпълнява проект по ОП “Иновации и конкурентоспособност”. Каква е процедурата и за какъв размер на помощта бяхте одобрени? Какви бяха мотивите Ви да кандидатствате?

През 2017 г. решихме да кандидатстваме по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“. Успяхме да се класираме сред голяма конкуренция, като размерът на одобрената помощ е 485 171.39 лв. Мотивите ни бяха свързани с идеята, която развивахме от известно време – да създадем устройство, което обработва и интерпретира изображения в широк електромагнитен спектър – в областта на ултра виолетовия, светлинния и инфрачервения диапазон.  Една наистина много интересна задача, която поради своята сложност, доведе до изпълнение на проекта в рамките на 24 месеца.

  1. Ще ни разкажете ли малко повече за тази иновация?

Устройството, на което сме дали името „Thruvision“ използва свойствата на дневна и термална картина на наблюдаван обект, получени по изцяло независими пътища, за да възпроизведе и интерпретира различни характеристики на този обект, видими във вълновата лента между 0.38 микрометра до 12 микрометра. Чрез подходящи смесваня и цифрова обработка устройството работи в режими позволяващи най-добро разпознаване на обекти, независимо от обкръжаващата среда – от интензивна светлина до пълна тъмнина.  Интегрираната  инфрачервена хроматография предоставя възможност за използване на устройството за разпознаване на химични съдържания на съответния обект и идентифициране на материала от които е направен, както и наличието на органична материя.

Thruvision има възможност да получава и обработва изображения от видимия спектър, както и такива, които човешкото око не може да види при липса на светлина или влошени атмосферни условия като мъгла, дим и други. Интересното е, че намира широко приложение в различни сфери на индустрията и живота – например при обследване на сгради, предотвратяване на пожари, производствен и качествен контрол, високотехнологични транспортни средства. Тепърва тази технология ще намира все по-голямо приложение в здравеопазването – детекция на повишена телесна температура, както и ранно диагностициране на определени заболявания, базирано на изследване на разпределение на телесната температура в човешкото тяло.

  1. Какво се промени за вас след изпълнението на проекта?

Изпълнението на проекта, финансиран от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ни помогна много в няколко аспекта: на първо място, осигури ни финансов ресурс, с който да направим разработката. Ние сме малка фирма и отделянето на толкова голям ресурс щеше да е трудно за нас. Проектът ни помогна да осъществим в много по-кратки срокове тази идея и най-важното тя да стигне до практическа реализация. Освен разходите за заплати на инженерния екип, чрез проекта закупихме и специализиран софтуер, който ни беше необходим за проектирането на хардуерното устройство и за създаване на алгоритмите, инвестирахме и в активи за различните етапи на иновацията. И не на последно място беше помощта в научните изследвания за електронните и оптични модули, които се извършиха от фирми с опит в областта. Трябва да отбележим, че проекта се изпълни в партньорство с експерти от Технически Университет – гр. София. Така успяхме да достигнем от идея в много първоначален етап на развитие до прототипа на Thruvision. В момента извървяваме стъпките и по патентоването на продукта. Следващата ни задача ще бъде да намерим начин и ресурси за неговото масово производство.

  1. Бихте ли кандидатствали отново по оперативната програма и отчитате ли положителни резултати от проекта?

Ако има възможност отново да получим финансиране за внедряването на иновацията по програма финансирана от ЕС, със сигурност ще се възползваме, но първо трябва да проучим възможностите.

Резултатите от проекта отчитаме като много положителни, защото получихме възможност да сбъднем една наша мечта – да създадем продукт, който не съществува към момента на пазара и този продукт да има широко приложение. Надяваме се, че нашият труд през тези 2 години, ще намери пазарна реализация и ще подобри възможностите на много индустрии.