За да грее Казанлък и през нощите дори

Проектното предложение на администрацията предвижда да бъдат сменени осветителните тела в град Казанлък и в няколко населени места на територията на общината, да се направи модернизация на системата за управление на уличното осветление в тях и да бъде включено поставянето на минимален брой осветителни тела, захранвани от възобновяеми източници на енергия.

За тази си идея Общината трябва да получи съгласието на общинските съветници, за да кандидатства по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, в частта й за рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Финансовите средства, които се отпускат на одобрените общински проекти, са от 200 хил до 600 хил. евро.

Община Казанлък ще кандидатства за максималния размер на безвъзмездната финансова помощ, която се равнява на 1 173 498 лева.

През 2017 година Община има изготвено обследване за енергийна ефективност за реконструкция и модернизация на уличното осветление, което е актуализирано през месец януари 2020 година. Обследването ще бъде представено за преглед в Агенцията за устойчиво енергийно развитие, което е необходимо условие за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на проектопредложенията е 5 март 2020 година, а при одобрение – срокът за изпълнение на проекта е до 18 месеца