Започва изграждането на Нова велоалея край Казанлък

Изцяло новата велоалея ще бъде от Крънското ханче до новия комплекс, който ще бъде портал към Долината на тракийските царе – „Светът на траките“.

Лилия Цонкова поясни, че велоалеята ще минава от западната страна на пътя, като в един от участъците ще премине и под пътя.

Тази велоалея ще свързва вече съществуващите алеи от парковете “Розариум“ и „Тюлбето“.

Новата велоалея е част от проекта на Община Казанлък „Светът на траките“. Общата му стойност е 8 млн. 657 хил. 364 лв, с продължителност за изпълнение 2 години.

Одобреното финансиране от Оперативната програма чрез Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 6 млн.735 хил. 429 лв. – безвъзмездна финансова помощ. Чрез финансов инструмент още през месец август 2019 година бе осигурено финансиранев размер на 1 млн. 921 хил.935 лв. от Фонд за устойчиви градове.

Цонкова поясни още, че Общината е кандидатствала и заизграждането на велоалея по бул. „Никола Петков“, която ще се свърже с алеята за село Овощник, като така ще се получи една цяла линия от южната част на града до гробниците в Долината.