Работа

Актуална информация за свободни работни места в Региона

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 15.09.2020 г.

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
3 Лекар – педиатрия, образна диагностика, нефрология Медицина – Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения
2 Лекар без специалност Медицина, компютърни умения
1 Лекар, специализант по хирургия Медицина, компютърни умения
1 Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение Медицина, компютърни умения
10 Медицинска сестра Висше – медицинска сестра, компютърни умения
5 Акушерка Висше – Акушерство, компютърни умения
1 Психолог Висше – Психология, компютърни умения, 1 година стаж
2 Технолог Висше – машиностроене, металообработване
2 Програмист, софтуерни приложения Висше, средно, английски език на работно ниво
1 Търговски сътрудник Висше техническо, английски език, компютърни умения
1 Организатор, производство Висше техническо, компютърни умения
1 Продавач-консултант Средно, технически познания, стаж, компютърни умения
1 Продавач-консултант Средно, компютърни умения
5 Електромонтьор Средно, 1 г. стаж
5 Електротехник, промишлено предприятие Средно, 1 г. стаж
1 Електротехник, поддръжка на сгради Средно, квалификация за електротехник, 3 години стаж
10 Монтажник, метални конструкции Средно, квалификация, говоримо владеене на немски и сърбохърватски, 2 г. стаж, място на работа Германия
5 Работник, сглобяване на детайли Висше, средно техническо
3 Огняр Средно, машинист на котли с високо налягане, 3 години стаж
1 Водопроводчик, поддръжка Средно – ВИК системи
1 Социален терапевт – детегледач Средно
1 Служител гише и пощенски раздавач Средно
1 Работник, поправка на джанти и гуми Средно, технически и компютърни умения
25 Обслужващ работник, промишлено производство Средно, основно, начално

 

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

 

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1 Педагог в детска градина Висше – ПУП, ПНУП, компютърни умения
2 Образователен медиатор Средно, основно

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

 

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
2 Рехабилитатор Висше – рехабилитатор
1 Лаборант Висше, специалности – Химия, Биология, стаж, английски език
1 Дестилатор Висше, английски език, компютърни умения
2 Монтажник, окачени тавани Средно
4 Продавач-консултант Висше, средно, на 8 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня
3 Продавач-консултант Висше, средно, на 4 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня
2 Опаковач Средно, основно, начално
1 Тракторист Средно, шофьорска книжка категория Ткт

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 

 

Още Новини