Актуална информация за Свободните работни места, обявени в Региона

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 28.07.2020 г.

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
3Лекар – педиатрия, образна диагностика, нефрологияМедицина – Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения
2Лекар без специалностМедицина, компютърни умения
1Лекар, специализант по хирургияМедицина, компютърни умения
1Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечениеМедицина, компютърни умения
10Медицинска сестраВисше – медицинска сестра, компютърни умения
5АкушеркаВисше – Акушерство, компютърни умения
1Младши експерт “Транспорт”Висше – бакалавър, специалности от областите Транспорт, Икономика, Машиностроене и други, компютърни умения с документ
1Специалист, труд и работна заплатаСредно, 1 г. стаж, компютърни умения, чужд език
1Технически сътрудникСредно, 1 г. стаж, компютърни умения, английски език писмено и говоримо
1ГотвачСредно, желателно с квалификация, опит като готвач или помощник-готвач
5Машинен оператор, металорежещи машини /оператор-настройчик на CNC фреза/Висше, средно техническо образование, 1 година стаж, място на работа гр. Смолян
1Техник-механик, железопътна техникаСредно, квалификация и опит в областта на пневматичните апарати, говоримо владеене на английски език, място на работа гр. Карлово
1Машинист, многокофов багерСредно, квалификация
1Мияч, превозни средстваСредно, основно
2Чистач/хигиенистСредно, основно

 

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

 

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Ръководител, компютърен кабинетВисше – Информатика и компютърни науки, математика и информатика
5Учител по математикаВисше – учител по математика, компютърни умения
3Учител по математика и физикаВисше – учител по математика и физика, компютърни умения
1Учител по физика и астрономия – лекторскиВисше – учител по физика и астрономия, компютърни умения
1Учител по философски дисциплиниВисше – учител по философия, стаж, компютърни умения
1Учител по история и цивилизация и география и икономикаВисше – учител по история и география, компютърни умения
1Учител по химия и опазване на околната средаВисше – учител по химия, компютърни умения
1Учител по технологии и предприемачествоВисше – учител по технологии и предприемачество, компютърни умения
2Учител по английски езикВисше – учител по английски език, стаж, компютърни умения
1Учител по руски език – лекторскиВисше – учител по руски език
2Учител по български език и литератураВисше – учител по БЕЛ
1Учител по физическо възпитание и спортВисше – учител по ФВС, компютърни умения
9Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етапВисше – НУП, ПНУП,  компютърни умения
1Учител, детска градинаВисше – ПУП, ПНУП, компютърни умения

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

 

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
2Учител по математика и информационни технологииВисше – учител по математика и ИТ, компютърни умения
1Учител, теоретично обучениеВисше – учител по електрообзавеждане на производството, компютърни умения
1Учител, теоретично обучениеВисше – учител по технология на машиностроенето и металорежещите машини, компютърни умения
1Учител, практическо обучениеВисше – учител по електрообзавеждане на производството, компютърни умения
1Учител, практическо обучениеВисше – хранителни технологии, обществено хранене, ресторантьорство
1Учител по философияВисше – учител по философия
1Учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната средаВисше – учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда
1Учител по история и цивилизация, география и икономикаВисше – учител по история и цивилизация, география и икономика
1Учител по английски езикВисше – учител по английски език, компютърни умения
1Учител по руски и български език и литератураВисше – учител по руски и български език
2Учител по български език и литератураВисше – учител по БЕЛ
2Учител по физическо възпитание и спортВисше – учител по ФВС
1Учител по музикаВисше – учител по музика
1Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етапВисше – НУП, ПНУП, компютърни умения
1Учител, детска градинаВисше – НУП, ПНУП, компютърни умения
1СклададжияОсновно, компютърни умения
1ЛаборантВисше, специалности – Химия, Биология, стаж, англ. език
1ДестилаторВисше, англ. език, компютърни умения
1Продавач-консултантСредно, основно, на 4 часа, за предпочитане кандидатите да живеят в Община Павел баня
1Работник, консервна фабрикаБез изисквания, подходяща само за лица с трайни увреждания над 50%

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg