Актуална информация за Свободните работни места, обявени в Региона

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 04.08.2020 г.

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

3

Лекар – педиатрия, образна диагностика, нефрологияМедицина – Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения

2

Лекар без специалностМедицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по хирургияМедицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечениеМедицина, компютърни умения  

10

Медицинска сестраВисше – медицинска сестра, компютърни умения

3

Медицинска сестраВисше – медицинска сестра   

5

АкушеркаВисше – Акушерство, компютърни умения

1

Специалист, труд и работна заплатаСредно, 1 г. стаж, компютърни умения, чужд език

1

Технически сътрудникСредно, 1 г. стаж, компютърни умения, английски език писмено и говоримо

2

Обслужващ, магазинСредно

1

ГотвачСредно, желателно с квалификация, опит като готвач или помощник-готвач

5

Машинен оператор, металорежещи машини /оператор-настройчик на CNC фреза/Висше, средно техническо образование, 1 година стаж, място на работа гр. Смолян

1

Техник-механик, железопътна техникаСредно, квалификация и опит в областта на пневматичните апарати, говоримо владеене на английски език, място на работа гр. Карлово

1

Машинист, многокофов багерСредно, квалификация

1

Мияч, превозни средстваСредно, основно

1

ДетегледачкаСредно

1

Социален терапевт-детегледачСредно

1

Работник, поддръжка на сградиСредно, основно, работи се на 4 часа

 

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Ръководител, компютърен кабинетВисше – Информатика и компютърни науки, математика и информатика

2

Учител по математика Висше – учител по математика, компютърни умения

1

Учител по математика и физикаВисше – учител по математика и физика, компютърни умения

1

Учител по философски дисциплиниВисше – учител по философия, стаж, компютърни умения

1

Учител по история и цивилизацияВисше – учител по история и цивилизация, компютърни умения

1

Учител по история и цивилизация и география и икономикаВисше – учител по история и география, компютърни умения

1

Учител по химия и опазване на околната средаВисше – учител по химия, компютърни умения

1

Учител по технологии и предприемачествоВисше – учител по технологии и предприемачество, компютърни умения

3

Учител по английски езикВисше – учител по английски език, стаж, компютърни умения

1

Учител по руски език – лекторскиВисше – учител по руски език

3

Учител по български език и литератураВисше – учител по БЕЛ, компютърни умения

1

Учител по физическо възпитание и спортВисше – учител по ФВС, компютърни умения

3

Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етапВисше – НУП, ПНУП,  компютърни умения

2

Учител, детска градинаВисше – ПУП, ПНУП, компютърни умения

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

2

Учител по математика и информационни технологииВисше – учител по математика и ИТ, компютърни умения

1

Учител по математика – лекторскиВисше – учител по математика   

1

Учител, теоретично обучениеВисше – учител в проф. направление “Горско стопанство”, компютърни умения

1

Учител, теоретично обучениеВисше – учител по електрообзавеждане на производството, компютърни умения

1

Учител, теоретично обучениеВисше – учител по технология на машиностроенето и металорежещите машини, компютърни умения

1

Учител, практическо обучениеВисше – учител по електрообзавеждане на производството, компютърни умения

1

Учител, практическо обучениеВисше – хранителни технологии, обществено хранене, ресторантьорство

1

Учител по философияВисше – учител по философия

1

Учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната средаВисше – учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда

1

Учител по история и цивилизация, география и икономикаВисше – учител по история и цивилизация, география и икономика

1

Учител по английски езикВисше – учител по английски език, компютърни умения

1

Учител по руски езикВисше – учител по руски език

1

Учител по руски и български език и литератураВисше – учител по руски и български език

2

Учител по български език и литератураВисше – учител по БЕЛ

2

Учител по физическо възпитание и спортВисше – учител по ФВС

1

Учител по музикаВисше – учител по музика

1

Учител по музика – лекторскиВисше – учител по музика

1

Учител по изобразително изкуство – лекторскиВисше – учител по изобразително изкуство

1

Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етапВисше – НУП, ПНУП, компютърни умения

3

Учител, детска градинаВисше – ПУП, ПНУП, компютърни умения

1

СклададжияОсновно, компютърни умения

1

ЛаборантВисше, специалности – Химия, Биология, стаж, англ. език

1

ДестилаторВисше, англ. език, компютърни умения

1

Продавач-консултантСредно, основно, на 4 часа, за предпочитане кандидатите да живеят в Община Павел баня

1

Работник, консервна фабрикаБез изисквания, подходяща само за лица с трайни увреждания над 50%

 

ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 04.08.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg