Актуална информация за Свободните работни места, обявени в региона

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 14.07.2020 г.

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
3Лекар – педиатрия, образна диагностика, нефрологияМедицина – Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения
2Лекар без специалностМедицина, компютърни умения
1Лекар, специализант по хирургияМедицина, компютърни умения
1Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечениеМедицина, компютърни умения
10Медицинска сестраВисше – медицинска сестра, компютърни умения
5АкушеркаВисше – Акушерство, компютърни умения
1Продавач-консултантСредно, компютърни умения
1ГотвачСредно, желателно с квалификация, опит като готвач или помощник-готвач
5Машинен оператор, металорежещи машини /оператор-настройчик на CNC фреза/Висше, средно техническо образование, 1 година стаж, място на работа гр. Смолян
1Машинист, многокофов багерСредно, квалификация
1Мияч, превозни средстваСредно, основно
5Машинен оператор навиване на конци и преждиСредно, основно, начално
4Машинен оператор, пералняСредно, основно
1Чистач/хигиенистСредно, основно

 СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

 

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Ръководител, компютърен кабинетВисше – Информатика и компютърни науки, математика и информатика
1Помощник-директор, учебната дейностВисше – магистър – педагогическа специалност, компютърни умения
2Учител по математикаВисше – учител по математика, компютърни умения
3Учител по математика и физикаВисше – учител по математика и физика, компютърни умения
1Учител по философски дисциплиниВисше – учител по философия, стаж, компютърни умения
1Учител по английски езикВисше – учител по английски език, стаж, компютърни умения
1Учител по музика – лекторскиВисше – Музикална педагогика, стаж
8Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етапВисше – НУП, компютърни умения
1Учител, детска градинаВисше – ПУП, ПНУП, компютърни умения

 ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

 

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Учител по математика и информационни технологииВисше – учител по математика и ИТ, компютърни умения
1Учител по английски езикВисше – учител по английски език, компютърни умения
1Учител по физическо възпитание и спортВисше – учител по ФВС
1Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етапВисше – НУП, ПНУП, компютърни умения
1Продавач-консултантСредно, основно, на 4 часа, за предпочитане кандидатите да живеят в Община Павел баня
13Машинен оператор, навиване на конци и преждиСредно, основно, начално, осигурен транспорт за живущи в Община Павел баня
8Машинен оператр, шиене на текстилни изделияСредно, основно, осигурен транспорт за живущи в Община Павел баня
1Работник, консервна фабрикаБез изисквания, подходяща само за лица с трайни увреждания над 50%

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg