Работа

Актуална информация за свободните работни места в ДБТ – Казанлък

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 04.06.2020 г.

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

3

Лекар – педиатрия, образна диагностика, нефрология Медицина – Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения

2

Лекар без специалност Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по хирургия Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение Медицина, компютърни умения  

10

Медицинска сестра Висше – медицинска сестра, компютърни умения

5

Акушерка Висше – Акушерство, компютърни умения

1

Ръководител, земеделие Висше – Агрономство, компютърни умения, стаж в сферата на зърнопроизводството

1

Счетоводител Висше икономическо – счетоводство, компютърни умения – офис пакет и опит със счетоводни програми, 2 г. стаж, желателно говоримо владеене на английски език

1

Завеждащ, административна служба Висше, средно икономическо, стаж, компютърни умения

1

Кредитен специалист, банка Средно

2

Консултант, продажби Средно

2

Продавач-консултант Средно, английски език, компютърни умения

3

Монтажник, метални конструкции Средно, 2 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, руски или сърбохърватски, шоф. книжка кат. В

2

Монтажник, стъклени фасади Средно, 2 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, руски или сърбохърватски, шоф. книжка кат. В

1

Програмист, софтуерни приложения Средно, стаж по професията

5

Машинен оператор, металорежещи машини /оператор-настройчик на CNC фреза/ Висше, средно техническо образование, 1 година стаж, място на работа гр. Смолян

1

Машинен оператор, метални прахове и смеси Средно, технически умения, шофьорска книжка категория “В”, предлагат обучение

1

Фрезист Средно, стаж по професията

1

Шлайфист Средно, стаж по професията

30

Настройчик, пресови металообработващи машини Средно, технически умения

13

Оператор, преса за метал Средно

3

Байцвач, метал Средно

8

Окачествител Средно

4

Сортировач, метален амбалаж Средно

7

Монтажник, изделия от метал Средно

1

Монтажник, изделия от метал Средно, стаж по професията

1

Стругар Средно, стаж по професията

9

Шивач, мъжко/дамско облекло Средно, квалификация, 5 г. стаж

1

Машинен оператор, шиене на текстилни изделия Средно, основно, 6 месеца стаж

1

Водопроводчик Средно, стаж по професията

1

Монтьор, металообработващи машини Средно, технически умения, 3 години стаж

1

Оператор, моторизирани съоръжения в земеделието Средно техническо, кат. Ткт, стаж

2

Водач, селскостопански машини Основно, кат. Ткт, стаж

1

Машинист, многокофов багер Средно, квалификация

2

Мияч, превозни средства Средно, основно

5

Машинен оператор навиване на конци и прежди Средно, основно, начално

1

Бояджия, производствени изделия Средно, 1 година стаж

4

Огняр Средно, основно, квалификация за работа с котли с високо налягане, стаж

1

Социален терапевт – детегледач Средно

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

3

Работник, консервна фабрика Без изисквания

 

ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 04.06.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

Още Новини