Актуална информация за свободните работни места в ДБТ – Казанлък

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 02.07.2020 г.

БРОЙ
ДЛЪЖНОСТ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
3
Лекар – педиатрия, образна диагностика, нефрология
Медицина – Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения
2
Лекар без специалност
Медицина, компютърни умения
1
Лекар, специализант по хирургия
Медицина, компютърни умения
1
Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение
Медицина, компютърни умения
10
Медицинска сестра
Висше – медицинска сестра, компютърни умения
5
Акушерка
Висше – Акушерство, компютърни умения
2
Обслужващ, магазин
Основно
1
Готвач
Средно, желателно с квалификация, опит като готвач или помощник-готвач
5
Машинен оператор, металорежещи машини /оператор-настройчик на CNC фреза/
Висше, средно техническо образование, 1 година стаж, място на работа гр. Смолян
1
Машинист, многокофов багер
Средно, квалификация
2
Мияч, превозни средства
Средно, основно
5
Машинен оператор навиване на конци и прежди
Средно, основно, начално
2
Социален терапевт – детегледач
Средно
 
СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА
БРОЙ
ДЛЪЖНОСТ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1
Учител по немски език
Висше – учител по немски език, компютърни умения
1
Учител, детска градина
Висше – ПУП, ПНУП, компютърни умения
  ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК
БРОЙ
ДЛЪЖНОСТ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1
Учител в целодневна организация на учебния ден в начален етап
Висше – НУП, ПНУП, компютърни умения
1
Продавач-консултант
Средно, основно, на 4 часа, за предпочитане кандидатите да живеят в Община Павел баня
15
Машинен оператор, навиване на конци и прежди
Средно, основно, начално, осигурен транспорт за живущи в Община Павел баня
9
Машинен оператр, шиене на текстилни изделия
Средно, основно, осигурен транспорт за живущи в Община Павел баня
 
ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 02.07.2020 г.
Дирекция “Бюро по труда” Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg