Актуална информация за свободните работни места в ДБТ – Казанлък

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 07.07.2020 г.

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

3

Лекар – педиатрия, образна диагностика, нефрологияМедицина – Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения

2

Лекар без специалностМедицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по хирургияМедицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечениеМедицина, компютърни умения  

10

Медицинска сестраВисше – медицинска сестра, компютърни умения

5

АкушеркаВисше – Акушерство, компютърни умения

1

Продавач-консултантСредно, компютърни умения

2

Обслужващ, магазинОсновно  

1

ГотвачСредно, желателно с квалификация, опит като готвач или помощник-готвач

5

Машинен оператор, металорежещи машини /оператор-настройчик на CNC фреза/Висше, средно техническо образование, 1 година стаж, място на работа гр. Смолян

1

Машинист, многокофов багерСредно, квалификация

2

Мияч, превозни средстваСредно, основно

5

Машинен оператор навиване на конци и преждиСредно, основно, начално

4

Машинен оператор, пералняСредно, основно

1

Социален терапевт – детегледачСредно

 

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Учител по немски езикВисше – учител по немски език, компютърни умения

1

Учител по математика и физикаВисше – учител по математика и физика

1

Учител по биология и здравно образованиеВисше – учител по биология и здравно образование

1

Учител по философски дисциплиниВисше – учител по философия, стаж, компютърни умения

1

Учител по английски езикВисше – учител по английски език, стаж, компютърни умения

1

Учител по музика – лекторскиВисше – Музикална педагогика, стаж

1

Учител, детска градинаВисше – ПУП, ПНУП, компютърни умения

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Учител по математика и информационни технологииВисше – учител по математика и ИТ, компютърни умения

1

Учител по физическо възпитание и спортВисше – учител по ФВС

1

Учител в целодневна организация на учебния ден в начален етапВисше – НУП, ПНУП, компютърни умения

1

Продавач-консултантСредно, основно, на 4 часа, за предпочитане кандидатите да живеят в Община Павел баня

14

Машинен оператор, навиване на конци и преждиСредно, основно, начално, осигурен транспорт за живущи в Община Павел баня

8

Машинен оператор, шиене на текстилни изделияСредно, основно, осигурен транспорт за живущи в Община Павел баня

 

ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 07.07.2020 г. 

Дирекция “Бюро по труда” Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg