Работа

Актуална информация за свободните работни места в Казанлък

Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 21.01.2020 г.

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
3 Лекар образна диагностика, нефрология, вътрешни болести Висше – Медицина и специалност
2 Лекар без специалност Висше – Медицина – без специалност
1 Специализант по анестезиология и интензивно лечение Висше – Медицина
10 Медицинска сестра Висше – медицинска сестра
5 Акушер Висше – Акушерство
1 Консултант, поддръжка на софтуер Висше икономическо, владеене на счетоводен софтуер
3 Кредитен консултант Висше, средно
3 Старши експерт, социални дейности Висше – Социални дейности, Социална педагогика, Специална педагогика, Социален мениджмънт, Психология, компютърни умения с документ, 2 г. стаж
1 Технически сътрудник, социални дейности Средно, компютърни умения с документ
1 Секретар Средно, компютърни умения
1 Здравен медиатор Средно, компютърни умения, владеене езика на общността
2 Машинен оператор, шиене на облекла Средно, 1 год. стаж
8 Монтажник, метални конструкции /окачени фасади/ Средно, 3 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, сърбохърватски, полски или руски език
2 Заварчик Средно, сертификат  DIN, 3 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, сърбохърватски, полски или руски език
3 Заварчик Средно, квалификация за заварчик на СО
1 Дърводелец, мебелист Средно, 1 г. стаж
2 Сервизен техник /обслужване на кафе-автомати/ Средно, шофьорска книжка кат. “В”
1 Секционен майстор Средно, технически умения
1 Електротехник, строителен Средно, основно, квалификация за електротехник или електромонтьор, 1 г. стаж
1 Монтьор, ремонт на машини и оборудване Средно, 1 г. стаж
1 Монтьор, металообработващи машини Средно, 3 г. стаж по професията
1 Стругар Средно, 3 г. стаж по професията
1 Шофьор, автокран Средно, шоф. книжка кат. “С”
1 Шофьор , товарен автомобил Средно, кат. С, 1 г. стаж
1 Машинист, многокофов багер Средно, кат. С
3 Мияч, превозни средства Основно, начално
20 Обслужващ работник, промишлено производство Средно, основно, начално
2 Общ работник Средно, шоф. книжка кат. “В”

 

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1 Учител по технологии и предприемачество и икономически дисциплини Висше – учител по технологии и предприемачество и икономика

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
2 Рехабилитатор Висше – Терапия и рехабилитация, физиотерапия
1 Учител, детска градина – на 4 часа Висше – ПУП, ПНУП
1 Учител, детска градина – на 4 часа Висше – ПУП, ПНУП
1 Инженер, механик Висше – инженер, владеене на англ. и турски език, Auto Cad
1 Шлосер-монтьор Средно, технически умения
1 Аргончик Средно, правоспособност за заварчик
1 Работник, консервна фабрика Подходяща само за лица с трайни увреждания над 50%
2 Работник, рибно стопанство Начално

 

ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 21.01.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

Още Новини