Актуална информация за свободните работни места в Казанлък

Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 06.02.2020 г.

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

3

Лекар образна диагностика, нефрология, вътрешни болестиВисше – Медицина и специалност

2

Лекар без специалностВисше – Медицина – без специалност

1

Специализант по анестезиология и интензивно лечениеВисше – Медицина

10

Медицинска сестраВисше – медицинска сестра

5

АкушерВисше – Акушерство

1

Главен счетоводителВисше икономическо, стаж от 2 до 5 г. работа със счетоводни продукти

1

Консултант, поддръжка на софтуерВисше икономическо, владеене на счетоводен софтуер

1

СекретарСредно, компютърни умения 

1

Здравен медиаторСредно, компютърни умения, владеене езика на общността

2

Обслужващ, магазинСредно, основно

1

Продавач-консултант в сектор “Машини”Висше, средно техническо

1

Настройчик на ММ с ЦПУВисше, средно техническо, компютърни умения

2

Машинен оператор, шиене на облеклаСредно, 1 год. стаж

2

ЗаварчикСредно, сертификат  DIN, 3 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, сърбохърватски, полски или руски език

2

ЗаварчикСредно, квалификация за заварчик на СО

1

Дърводелец, мебелистСредно, 1 г. стаж

1

Секционен майсторСредно, технически умения

1

Електротехник, строителенСредно, основно, квалификация за електротехник или електромонтьор, 1 г. стаж

1

Монтьор, ремонт на машини и оборудванеСредно, 1 г. стаж

1

Монтьор, металообработващи машиниСредно, 3 г. стаж по професията

1

СтругарСредно, 3 г. стаж по професията

1

Шофьор, автокранСредно, шоф. книжка кат. “С”

1

Машинист, многокофов багерСредно, кат. С

1

Машинен оператор, товарачни машини    /фадромист/Средно, основно, правоспособност за фадромист

3

Мияч, превозни средстваОсновно, начално

2

Общ работникСредно, шоф. книжка кат. “В”

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

1

Учител по технологии и предприемачество и икономически дисциплиниВисше – учител по технологии и предприемачество и икономика

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”  КАЗАНЛЪК

 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

2

РехабилитаторВисше – Терапия и рехабилитация, физиотерапия

1

Банков служител, касиерСредно, компютърни умения

1

Шлосер-монтьорСредно, технически умения

1

АргончикСредно, правоспособност за заварчик

2

Работник, рибно стопанствоНачално

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”  КАЗАНЛЪК

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg