Работа

Актуална информация за свободните работни места в Казанлък

Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 14.02.2020 г.

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
3 Лекар образна диагностика, нефрология, вътрешни болести Висше – Медицина и специалност
2 Лекар без специалност Висше – Медицина – без специалност
1 Специализант по анестезиология и интензивно лечение Висше – Медицина
10 Медицинска сестра Висше – медицинска сестра
5 Акушер Висше – Акушерство
1 Главен счетоводител Висше икономическо, стаж от 2 до 5 г. работа със счетоводни продукти
1 Консултант, поддръжка на софтуер Висше икономическо, владеене на счетоводен софтуер
1 Старши експерт “Инвестиционни проекти” Висше – Архитектура, Строителство, Геодезия, компютърни умения
1 Секретар Средно, компютърни умения
1 Здравен медиатор Средно, компютърни умения, владеене езика на общността
2 Обслужващ, магазин Средно, основно
1 Продавач-консултант в сектор “Машини” Висше, средно техническо
2 Настройчик на ММ с ЦПУ Висше, средно техническо, компютърни умения
2 Машинен оператор, шиене на облекла Средно, 1 год. стаж
2 Заварчик Средно, сертификат  DIN, 3 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, сърбохърватски, полски или руски език
2 Заварчик Средно, квалификация за заварчик на СО
1 Секционен майстор Средно, технически умения
1 Електротехник, строителен Средно, основно, квалификация за електротехник или електромонтьор, 1 г. стаж
1 Монтьор, ремонт на машини и оборудване Средно, 1 г. стаж
1 Стругар Средно, 3 г. стаж по професията
1 Шофьор, автовишка Средно, шоф. книжка кат. “С”, правоспособност за автовишка
1 Машинист, многокофов багер Средно, кат. С
1 Машинен оператор, товарачни машини    /фадромист/ Средно, основно, правоспособност за фадромист
3 Мияч, превозни средства Основно, начално
2 Общ работник Средно, шоф. книжка кат. “В”

 

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1 Учител по технологии и предприемачество и икономически дисциплини Висше – учител по технологии и предприемачество и икономика

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1 Учител по математика – лекторски Висше – учител по математика
1 Учител по музика – лекторски Висше – учител по музика
1 Рехабилитатор Висше – Терапия и рехабилитация, физиотерапия
1 Вътрешен одитор Висше – Финанси, сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор
1 Банков служител, касиер Средно, компютърни умения
1 Шлосер-монтьор Средно, технически умения
1 Аргончик Средно, правоспособност за заварчик

 

ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 14.02.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

Още Новини