Актуална информация за свободните работни места в Казанлък

Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 14.02.2020 г.

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
3Лекар образна диагностика, нефрология, вътрешни болестиВисше – Медицина и специалност
2Лекар без специалностВисше – Медицина – без специалност
1Специализант по анестезиология и интензивно лечениеВисше – Медицина
10Медицинска сестраВисше – медицинска сестра
5АкушерВисше – Акушерство
1Главен счетоводителВисше икономическо, стаж от 2 до 5 г. работа със счетоводни продукти
1Консултант, поддръжка на софтуерВисше икономическо, владеене на счетоводен софтуер
1Старши експерт “Инвестиционни проекти”Висше – Архитектура, Строителство, Геодезия, компютърни умения
1СекретарСредно, компютърни умения
1Здравен медиаторСредно, компютърни умения, владеене езика на общността
2Обслужващ, магазинСредно, основно
1Продавач-консултант в сектор “Машини”Висше, средно техническо
2Настройчик на ММ с ЦПУВисше, средно техническо, компютърни умения
2Машинен оператор, шиене на облеклаСредно, 1 год. стаж
2ЗаварчикСредно, сертификат  DIN, 3 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, сърбохърватски, полски или руски език
2ЗаварчикСредно, квалификация за заварчик на СО
1Секционен майсторСредно, технически умения
1Електротехник, строителенСредно, основно, квалификация за електротехник или електромонтьор, 1 г. стаж
1Монтьор, ремонт на машини и оборудванеСредно, 1 г. стаж
1СтругарСредно, 3 г. стаж по професията
1Шофьор, автовишкаСредно, шоф. книжка кат. “С”, правоспособност за автовишка
1Машинист, многокофов багерСредно, кат. С
1Машинен оператор, товарачни машини    /фадромист/Средно, основно, правоспособност за фадромист
3Мияч, превозни средстваОсновно, начално
2Общ работникСредно, шоф. книжка кат. “В”

 

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Учител по технологии и предприемачество и икономически дисциплиниВисше – учител по технологии и предприемачество и икономика

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Учител по математика – лекторскиВисше – учител по математика
1Учител по музика – лекторскиВисше – учител по музика
1РехабилитаторВисше – Терапия и рехабилитация, физиотерапия
1Вътрешен одиторВисше – Финанси, сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор
1Банков служител, касиерСредно, компютърни умения
1Шлосер-монтьорСредно, технически умения
1АргончикСредно, правоспособност за заварчик

 

ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 14.02.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg