Актуална информация за свободните работни места в Казанлък

Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 25.02.2020 г.

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
3Лекар образна диагностика, нефрология, вътрешни болестиВисше – Медицина и специалност
2Лекар без специалностВисше – Медицина – без специалност
1Специализант по анестезиология и интензивно лечениеВисше – Медицина
10Медицинска сестраВисше – медицинска сестра
5АкушерВисше – Акушерство
1Фармацевт магистърВисше, магистър-фармацевт
1Помощник-фармацевтВисше, помощник-фармацевт
1Главен счетоводителВисше икономическо, стаж от 2 до 5 г. работа със счетоводни продукти
1Икономист, приходи с НЗОКВисше, средно, много добри компютърни умения, комуникативност, прецизност и концентрираност
1Консултант, поддръжка на софтуерВисше икономическо, владеене на счетоводен софтуер
1Старши експерт “Инвестиционни проекти”Висше – Архитектура, Строителство, Геодезия или друга инженерна специалност, компютърни умения, минимум 1 година стаж по специалността и/или публичен сектор
2Обслужващ, магазинСредно, основно
1Продавач-консултант в сектор “Машини”Висше, средно техническо
1Помощник-готвачСредно, квалификация или опит
2Настройчик на ММ с ЦПУВисше, средно техническо, компютърни умения
2Машинен оператор, шиене на облеклаСредно, 1 год. стаж
2ЗаварчикСредно, сертификат  DIN, 3 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, сърбохърватски, полски или руски език
2ЗаварчикСредно, квалификация за заварчик на СО
1Секционен майсторСредно, технически умения
1Електротехник, строителенСредно, основно, квалификация за електротехник или електромонтьор, 1 г. стаж
1Монтьор, ремонт на машини и оборудванеСредно, 1 г. стаж
1СтругарСредно, 3 г. стаж по професията
1Машинист, многокофов багерСредно, кат. С
5Машинен оператор изпридане на конци и преждиОсновно, начално
3Мияч, превозни средстваОсновно, начално
2Общ работникСредно, шоф. книжка кат. “В”

 

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Учител по технологии и предприемачество и икономически дисциплиниВисше – учител по технологии и предприемачество и икономика

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Учител по математика – лекторскиВисше – учител по математика
1Учител по музика – лекторскиВисше – учител по музика
1РехабилитаторВисше – Терапия и рехабилитация, физиотерапия
1Вътрешен одиторВисше – Финанси, сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор
1Банков служител, касиерСредно, компютърни умения
1Рецепционист, хотелВисше
1АргончикСредно, правоспособност за заварчик
7Работник, консервна фабрикаБез изисквания

 

ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 25.02.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg