Актуална информация за свободните работни места в Казанлък

Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 24.03.2020 г.

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
3Лекар образна диагностика, нефрология, вътрешни болестиВисше – Медицина и специалност
2Лекар без специалностВисше – Медицина – без специалност
1Специализант по анестезиология и интензивно лечениеВисше – Медицина
10Медицинска сестраВисше – медицинска сестра
5АкушерВисше – Акушерство
1Техник, медицинска техникаСредно техническо, компютърни умения
1Фармацевт магистърВисше, магистър-фармацевт
1Помощник-фармацевтВисше, помощник-фармацевт
1Кредитен специалист, банкаСредно
1Продавач-консултант в сектор “Машини”Висше, средно техническо
5Продавач-консултантСредно
3Монтажник, метални конструкцииСредно, 2 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, руски или сърбохърватски, шоф. книжка кат. В
2Монтажник, стъклени фасадиСредно, 2 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, руски или сърбохърватски, шоф. книжка кат. В
1Настройчик на ММ с ЦПУВисше, средно техническо, компютърни умения
2Машинен оператор, шиене на облеклаСредно, 1 год. стаж
2Машинен оператор, шиене на текстилни изделияСредно, основно, 6 месеца стаж
2ЗаварчикСредно, квалификация за заварчик на СО
1Секционен майсторСредно, технически умения
1Електротехник, строителенСредно, основно, квалификация за електротехник или електромонтьор, 1 г. стаж
1Монтьор, ремонт на машини и оборудванеСредно, 1 г. стаж
1Шофьор, лек автомобил до 9 местаСредно, шоф. книжка В, С или Д, 3 год. стаж
1ТрактористСредно, основно, кат. Ткт
1Машинист, многокофов багерСредно, кат. С
1ОпаковачСредно, основно, начално, без образование
2Машинен оператор навиване на конци и преждиСредно, основно, начално
5Машинен оператор изпридане на конци и преждиОсновно, начално
2Общ работникСредно, шоф. книжка кат. “В”

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

 

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Учител по математика – лекторскиВисше – учител по математика
1Учител по музика – лекторскиВисше – учител по музика
1Вътрешен одиторВисше – Финанси, сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор, компютърни умения
1АргончикСредно, правоспособност за заварчик
1Работник, консервна фабрикаБез изисквания, подходящо само за хора с трайни увреждания

 

ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 24.03.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg