Актуална информация за свободните работни места в Казанлък

Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 26.03.2020 г.

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

3

Лекар образна диагностика, нефрология, вътрешни болестиВисше – Медицина и специалност

2

Лекар без специалностВисше – Медицина – без специалност

1

Специализант по анестезиология и интензивно лечениеВисше – Медицина

10

Медицинска сестраВисше – медицинска сестра

5

АкушерВисше – Акушерство

1

Техник, медицинска техникаСредно техническо, компютърни умения

1

Фармацевт магистърВисше, магистър-фармацевт

1

Помощник-фармацевтВисше, помощник-фармацевт

1

Кредитен специалист, банкаСредно

1

Продавач-консултант в сектор “Машини”Висше, средно техническо

5

Продавач-консултантСредно

3

Монтажник, метални конструкцииСредно, 2 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, руски или сърбохърватски, шоф. книжка кат. В

2

Монтажник, стъклени фасадиСредно, 2 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, руски или сърбохърватски, шоф. книжка кат. В

1

Настройчик на ММ с ЦПУВисше, средно техническо, компютърни умения

2

Машинен оператор, шиене на облеклаСредно, 1 год. стаж

2

Машинен оператор, шиене на текстилни изделияСредно, основно, 6 месеца стаж

2

ЗаварчикСредно, квалификация за заварчик на СО

1

Секционен майсторСредно, технически умения

1

Електротехник, строителенСредно, основно, квалификация за електротехник или електромонтьор, 1 г. стаж

1

Монтьор, ремонт на машини и оборудванеСредно, 1 г. стаж

1

Шофьор, лек автомобил до 9 местаСредно, шоф. книжка В, С или Д, 3 год. стаж

1

ТрактористСредно, основно, кат. Ткт

1

Машинист, многокофов багерСредно, кат. С

1

ОпаковачСредно, основно, начално, без образование

2

Машинен оператор навиване на конци и преждиСредно, основно, начално

5

Машинен оператор изпридане на конци и преждиОсновно, начално

2

Общ работникСредно, шоф. книжка кат. “В”

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Учител по математика – лекторскиВисше – учител по математика

1

Учител по музика – лекторскиВисше – учител по музика

1

Вътрешен одиторВисше – Финанси, сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор, компютърни умения

1

АргончикСредно, правоспособност за заварчик

1

Работник, консервна фабрикаБез изисквания, подходящо само за хора с трайни увреждания

 

ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 26.03.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg