Работа

Актуална информация за свободните работни места в Казанлък

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 07.11.2019 г.

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ
6 Лекар пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, неврология, вътрешни болести Висше – Медицина и специалност
2 Лекар без специалност Висше – Медицина – без специалност
1 Специализант по неврология Висше – Медицина
10 Медицинска сестра Висше – медицинска сестра
4 Медицинска сестра Висше – медицинска сестра
5 Акушер Висше – Акушерство
3 Кредитен консултант Висше, средно
1 Специалист , ветеринарно-санитарни дейности Средно, компютърни умения
1 Технически секретар Средно, компютърни умения
1 Технически сътрудник Средно, турски език, компютърни умения
1 Помощник-възпитател Средно
9 Обслужващ, магазин Средно, основно
1 Продавач, закуски Средно, основно
1 Електротехник, промишлено предприятие Средно професионално
4 Заварчик Средно, правоспособност, 2 год. стаж
4 Шлосер-монтьор Средно, технически умения, 2 год. стаж
2 Машинен оператор, рязане на пластмаса Средно, опит при работа с машина
2 Машинен оператор, изделия от хартия Средно, технически умения
4 Машинен оператор производство на експлозивни вещества Средно
2 Монтьор, ремонт на машини и оборудване Средно, технически умения, 1 г. стаж
2 Електромонтьор, улично осветление Средно – ел. техник, шоф. книжка кат. “В”
1 Електромонтьор Средно – електромонтьор 4 квалификационна група, 1 г. стаж
8 Монтьор, металообработващи машини Средно техническо – машинен монтьор
1 Фрезист Средно
9 Машинен оператор, металорежещи машини Средно
2 Монтажник, изделия от метал Средно
4 Оператор преса за метал Средно
1 Бояджия, изделия от дърво Средно
1 Шофьор , товарен автомобил Средно, кат. С, 1 г. стаж
1 Шофьор, лек автомобил до 9 места Средно, шоф. книжка кат. “В”
2 Мотокарист Средно, правоспособност, 2 год. стаж
3 Кранист Средно, правоспособност, 2 год. стаж
3 Мияч, превозни средства Основно, начално
4 Общ работник Средно, основно

 

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

 

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Учител по математика, физика и астрономия и информационни технологии Висше – учител по математика, физика и астрономия и ИТ
1 Учител по математика Висше – учител по математика
1 Учител по биология и здравно образование Висше – учител по биология и здравно образование
1 Учител по руски език – лекторски часове Висше – Руска филология
1 Учител, подготвителна група Висше – ПНУП

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”  КАЗАНЛЪК

 

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Логопед Висше – Логопедия
1 Рехабилитатор Висше – Терапия и рехабилитация
1 Физиотерапист Висше – Физиотерапия
1 Учител, начален етап Висше – НУП, компютърни умения
1 Техник-механик Средно
20 Машинен оператор, шиене Основно, начално, без образование
20 Гладач, ютия Основно, начално, без образование
1 Работник, поддръжка Средно, опит по поддръжка на машини и ел. съоръжения
1 Работник, консервна фабрика Без образование, подходящо само за хора с трайни увреждания /ТЕЛК над 50%/

 

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

Още Новини