Актуална информация за свободните работни места в Казанлък

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 07.05.2020 г.

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
3Лекар образна диагностика, нефрология, вътрешни болестиВисше – Медицина и специалност
1Лекар без специалностВисше – Медицина – без специалност
1Специализант по анестезиология и интензивно лечениеВисше – Медицина
11Медицинска сестраВисше – медицинска сестра
5АкушерВисше – Акушерство
1Техник, медицинска техникаСредно техническо, компютърни умения
1Фармацевт магистърВисше, магистър-фармацевт
1Помощник-фармацевтВисше, помощник-фармацевт
1Ръководител, земеделиеВисше – Агрономство, компютърни умения, стаж в сферата на зърнопроизводството
1Старши експерт “Инвестиционни проекти”Висше – Геодезия, Архитектура, Строителство или друга инженерна специалност, компютърни умения с документ
1Младши експерт “Устройство, планове, проектиране и кадастър”Висше – Геодезия, Земеустройство, Архитектура и строителство, компютърни умения
1СчетоводителВисше икономическо, стаж по специалността, работа със счетоводни продукти, писмено владеене на английски език
1Технически сътрудникВисше, средно, турски език, компютърни умения
1Ръководител, групаВисше, средно, компютърни умения, английски език
1Кредитен специалист, банкаСредно
2Консултант, продажбиСредно
3Монтажник, метални конструкцииСредно, 2 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, руски или сърбохърватски, шоф. книжка кат. В
2Монтажник, стъклени фасадиСредно, 2 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, руски или сърбохърватски, шоф. книжка кат. В
1Настройчик на ММ с ЦПУВисше, средно техническо, компютърни умения
10Шивач, мъжко/дамско облеклоСредно, квалификация, 5 г. стаж
2Машинен оператор, шиене на облеклаСредно, 1 год. стаж
2Машинен оператор, шиене на текстилни изделияСредно, основно, 6 месеца стаж
1Секционен майсторСредно, технически умения
1ВодопроводчикСредно, стаж по професията
1ЕлектромеханикСредно, стаж по професията
1Шлосер-електрозаварчикСредно, стаж по професията, квалификация за заварчик
1Монтьор, ремонт на машини и оборудванеСредно, 1 г. стаж
1Монтьор, металообработващи машиниСредно, технически умения, 3 години стаж
5Шофьор, специален тежкотоварен автомобилОсновно, кат.”С”, 4-5 години стаж като шофьор, квалификация за работа с пътно-строителни машини
1ТрактористСредно, основно, кат. Ткт
1Оператор, моторизирани съоръжения в земеделиетоСредно техническо, кат. Ткт, стаж
2Водач, селскостопански машиниОсновно, кат. Ткт, стаж
2Машинен оператор навиване на конци и преждиСредно, основно, начално
4Общ работник Средно
6ОпаковачСредно, основно, начално, желателно със стаж
2Общ работник, промишленосттаСредно, основно, желателно със стаж
4ОгнярСредно, основно, квалификация за работа с котли с високо налягане, стаж
1ГотвачСредно, квалификация,  стаж по професията
20Сезонен работник, земеделиеБез изисквания
20Сезонен работник, земеделиеОсновно
8Сезонен работник, земеделиеБез изисквания
49Сезонен работник, земеделиеБез изисквания
49Сезонен работник, земеделиеБез изисквания, осигурен транспорт от Община Казанлък и Павел баня
49Сезонен работник, земеделиеБез изисквания

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Вътрешен одиторВисше – Финанси, сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор
1Работник, консервна фабрикаБез изисквания, подходящо само за хора с трайни увреждания
49Сезонен работник, земеделиеБез изисквания
49Сезонен работник, земеделиеБез изисквания
49Сезонен работник, земеделиеБез изисквания

 

ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 07.05.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg