Актуална информация за свободните работни места в Казанлък

Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 07.01.2020 г.

 

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
6Лекар пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, неврология, вътрешни болестиВисше – Медицина и специалност
2Лекар без специалностВисше – Медицина – без специалност
1Специализант по неврологияВисше – Медицина
10Медицинска сестраВисше – медицинска сестра
5АкушерВисше – Акушерство
3Кредитен консултантВисше, средно
1Технически секретарСредно, компютърни умения
1Медицински секретарВисше – бакалавър, компютърни умения
2ДетегледачкаСредно, 1-2 г. стаж
8Монтажник, метални конструкции /окачени фасади/Средно, 3 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, сърбохърватски, полски или руски език
2ЗаварчикСредно, сертификат  DIN, 3 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, сърбохърватски, полски или руски език
2Сервизен техник /обслужване на кафе-автомати/Средно, шофьорска книжка кат. “В”
1Секционен майсторСредно, технически умения
1Машинен оператор, шиенеОсновно, 1 год. стаж
1Електротехник, строителенСредно, основно, квалификация за електротехник или електромонтьор, 1 г. стаж
1Монтьор, металообработващи машиниСредно, 3 г. стаж по професията
1СтругарСредно, 3 г. стаж по професията
1Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тонаСредно, шоф. книжка кат. “ДЕ”, 2-3 години стаж
1Шофьор , товарен автомобилСредно, кат. С, 1 г. стаж
3Мияч, превозни средстваОсновно, начално
1Чистач/хигиенист в общежитиеСредно
1Общ работникСредно, основно

 

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

 

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Учител по технологии и предприемачество и икономически дисциплиниВисше – учител по технологии и предприемачество и икономика
1Учител, детска градинаВисше – ПУП, ПНУП, англ. език ниво А2, компютърни умения

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

 

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1РехабилитаторВисше – Терапия и рехабилитация
1ФизиотерапистВисше – Физиотерапия
1Учител, детска градина – на 4 часаВисше – ПУП, ПНУП
1Учител, детска градина – на 4 часаВисше – ПУП, ПНУП
1Инженер, механикВисше – инженер, владеене на англ. и турски език, Auto Cad
1Работник, поддръжкаСредно, опит по поддръжка на машини и ел. съоръжения
1Работник, консервна фабрикаПодходяща само за лица с трайни увреждания над 50%
5Работник, рибно стопанствоНачално

  

Дирекция “Бюро по труда” Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg